Nieuwsbrief 13 juli 2022

Om met het goede nieuws te beginnen: op 23 mei werd het herstelonderzoek naar de Gomarus gepubliceerd door de inspectie. Hierin werd geconcludeerd dat '...het bestuur aan de herstelopdrachten heeft voldaan.' In datzelfde onderzoek werd de eind 2021 vernieuwde Visienota sociale veiligheid en seksuele diversiteit van de VGS aangehaald. De inspectie verklaarde hierover: "Er is geen strijdigheid tussen de basiswaarden van de democratie en de nieuwe visienota." Als VGS en VBSO willen we met schoolbesturen overleg zoeken om toerusting te bieden, mede naar aanleiding van de lessen die we uit de Gomarus-casus kunnen trekken. Het vraagt bijvoorbeeld bezinning, om de goede combinatie te vinden in de klas, van het enerzijds overdragen van de Bijbelse boodschap, en daarnaast ook luisteren naar vragen die kinderen kunnen hebben. De Inspectie lijkt hier meer dan voorheen op te letten.

Beide zaken stemmen tot dankbaarheid, maar er was weinig tijd om hierbij stil te staan. Nog diezelfde week werd via een uitzending van Pointer het 'nieuws' gebracht dat de afwijzing van homorelaties op refo-scholen toeneemt, 'ondanks de ophef'. Een onjuiste conclusie, aldus VGS-bestuurder Pieter Moens in het ND. Moens: "Al onze 161 scholen wijzen een homoseksuele relatie af. Dat deden we veertig jaar geleden al, tien jaar geleden, en nu nog steeds." Iets anders is dat we op reformatorische scholen ons graag inspannen om iedereen - evenzeer jongeren met een homoseksuele geaardheid - een veilige omgeving te bieden. We zien wel steeds vaker de vraag gesteld hoe dat kan vanuit de Bijbelse visie, zoals in dit VBSO-nieuwsbericht wordt toegelicht. Het is zinvol om van mensen uit onze gezindte te lezen hoe zij dit zelf ervaren, zoals in dit RD-artikel over het boek "Homo in de biblebelt".

Ondanks de uitleg van Moens volgde de verwachte reuring op sociale media. D66-Kamerlid Van Meenen twitterde: 'Vrijheid van onderwijs is geen vrijbrief voor slecht of onveilig onderwijs. Dit moet dus stoppen. Nu.' De hoofdredactie van het RD vroeg zich hardop af: "... Nederland is toch geen dictatoriale natie waar slechts één mening telt?"

In de uitzending was ook aandacht voor Bijbels Beraad M/V. Het Beraad reageerde via het RD onder meer als volgt: "Vooral voor christenen met homoseksuele gevoelens is het pijnlijk dat ... een eenzijdig beeld wordt neergezet van hoe in reformatorische kerken en op reformatorische scholen met homoseksualiteit wordt omgegaan." Op 9 juni organiseerde het Beraad een goed bezochte conferentie rond het thema Bijbels man/vrouw zijn.

Op 5 juli publiceerden de ministers van Onderwijs en van Justitie dit nieuwsbericht waarin ze nogmaals aangeven een taak te zien voor de overheid om lhbti-veiligheid te bevorderen, onder andere in het onderwijs. Kennelijk wordt met de daar genoemde 'maatregelen' gedoeld op de voornemens uit de Kamerbrief d.d. 9 maart 2022 van minister Wiersma. De inhoud daarvan is in dit VBSO-nieuwsbericht samengevat en geduid.

Sociale veiligheid speelt ook een rol bij het debat over het wetsvoorstel "Uitbreiding instrumentarium OCW", waarin de christelijke partijen zich sterk hebben gemaakt om te voorkomen dat OCW al te lichtvaardig kan ingrijpen binnen scholen, bij incidenten rond onder meer sociale veiligheid. Zie daarover dit VGS-nieuwsbericht.

Sommige politici lijken van het thema 'sociale veiligheid' een strijdtoneel te maken. Dat willen we nu juist niet - zeker onze jongeren zijn niet gebaat bij verhitte debatten over hun hoofden heen. Laat het ons gebed zijn om ook in deze tijd vanuit onze scholen iets te laten zien van het "God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf".

Met vriendelijke groet,

Christiaan Bijl (VGS)
c.bijl@vgs.nl

Arno Bronkhorst (VBSO)
arbronkhorst@vbso.nu

De nieuwsbrief vrijheid van onderwijs voorziet duidelijk in een behoefte. Tot op de dag van vandaag komen er aanmeldingen voor deze nieuwsbrief binnen. Dat heeft ons doen besluiten om de huidige vorm van deze nieuwsbrief voort te zetten waarbij we ondertussen blijven optimaliseren.
De afgelopen tijd hebben we u in vier edities - naast de actualiteiten - voorzien van informatie over het regeerakkoord, toelatingsbeleid, burgerschap en sociale veiligheid. Wij horen graag hoe u deze edities heeft ervaren en of u nog suggesties heeft voor de volgende edities. Dit kan bij Pieter van Eijk (p.vaneijk@vgs.nl) of Geran Bogaard (gbogaard@vbso.nu).Wij blijven graag in contact!

 • Scholengemeenschap Gomarus niet vervolgd voor antihomobeleid
  AD/Algemeen Dagblad (EDWIN VAN DER AA) | 16 jun 2022 02:39
  Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft na onderzoek besloten geen strafvervolging in te stellen tegen de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, een school die eerder bekendstond om haar anti-homobeleid. Wél zijn er twee strafbare feiten... \
 • Minister Wiersma wil sneller kunnen ingrijpen op scholen. 'Vrijheid mag nooit een excuus zijn voor slecht onderwijs'
  Trouw.nl (Janne Chaudron) | 15 jun 2022 20:27
  Onderwijsminister Dennis Wiersma wil sneller kunnen ingrijpen op scholen waar de kwaliteit, de sociale veiligheid of het burgerschapsonderwijs niet op orde is. Dat is niet in strijd met de vrijheid van onderwijs, zegt hij. Donderdag debatteert de Kamer...
 • "Terug naar Bijbelse principes rond relaties"
  Reformatorisch Dagblad (Michiel Bakker) | 8 jun 2022 13:33
  Ooit woonden ze ongehuwd samen, maar uiteindelijk kozen ze er bewust voor om te trouwen. Nu dragen Jürgen en Sherida Tholel, verbonden aan een multiculturele kerk in Rotterdam, de Bijbelse visie op seksualiteit en relaties graag uit. Donderdag spreken ze...
 • 'Op Biblebelt zijn nog veel taboes te doorbreken'
  Nederlands Dagblad (Coen van Everdingen nd.nl/protestant beeld Sj ...) | 3 jun 2022 12:24
  In het boek Homo in de biblebelt, dat zaterdag verschijnt, vertellen dertien homoseksuele of lesbische christenen over hun keuze voor een leven als single. Met dit boek hopen de schrijvers een gezicht te geven aan volgens hen een onzichtbare groep...
 • Ruimte gevraagd voor andersdenkenden
  Reformatorisch Dagblad (Hoofdredactie) | 1 jun 2022 13:38
  Het tv-programma Pointer Special richtte eind vorige week het vizier op conservatief-christelijke organisaties en hun meningen over genderidentiteit en seksuele diversiteit. Daarbij moest onder meer het reformatorisch onderwijs het ontgelden. De...
 • Nog steeds scholen die leerlingen wijsmaken dat homoseksualiteit een hoofdzonde is; hoogste tijd om in te grijpen
  De Volkskrant (ALEID TRUIJENS) | 31 mei 2022 02:08
  Column Mike, een jonge man, vertelt er rustig over, in een indrukwekkende tv-reportage in Pointer. Op de reformatorische school die hij bezocht werd hij gepest, omdat hij geen echte jongen zou zijn en vriendinnetjes had. Hij kreeg de dwingende...
 • 'Alle refoscholen wijzen homoseksuele relaties af'
  Nederlands Dagblad (Berendien Tetelepta nd.nl/nederland) | 28 mei 2022 01:36
  Amersfoort Alle reformatorische scholen die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) wijzen een homoseksuele relatie af. Dat zegt VGS-voorzitter Pieter Moens, als reactie op het onderzoek van Pointer, waarin zij...
 • Afwijzing van homorelaties neemt toe op refo-scholen
  Trouw.nl (Redactie Trouw) | 27 mei 2022 17:41
  Reformatorische basisscholen wijzen nog geregeld seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht af. In hun meest recente gidsen en identiteitsprofielen doen meer scholen dat dan twee jaar geleden, meldt onderzoeksprogramma Pointer van de...
 • "Grote veiligheid op refo-school"
  Reformatorisch Dagblad (Redactie politiek) | 27 mei 2022 14:00
  DEN HAAG. De VGS, de koepel van reformatorische scholen, is verbaasd over de conclusies van het tv-programma Pointer over vermeende verminderde acceptatie van homoseksualiteit. In Pointer Special, dat vrijdagavond te zien is op NPO 2, richt een...
 • Reformatorische scholen opnieuw onder vuur om afwijzen homoseksuele relaties
  Trouw.nl (Redactie Trouw) | 27 mei 2022 07:35
  Reformatorische basisscholen wijzen nog geregeld seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht af. In hun meest recente onlineschoolgidsen en identiteitsprofielen doen 36 van de 161 scholen dat, meldt het journalistieke onderzoeksplatform...
 • Onderwijsinspectie in rapport: Gomarus op de goede weg
  Reformatorisch Dagblad (Redactie binnenland) | 24 mei 2022 13:33
  De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem heeft "tekortkomingen" wat betreft veiligheid bieden aan leerlingen "hersteld." Dat stelt de onderwijsinspectie in een maandag gepubliceerd rapport. De reformatorische school kwam vorig jaar maart na een...
 • Inspectie: Scholen Gomarus zijn nu veilig Trouw | 24 mei 2022 02:04
  Lhbti+ De Gomarus Scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, is volgens de onderwijsinspectie nu veilig voor iedereen. De instelling raakte vorig jaar in opspraak toen bleek dat kinderen gedwongen werden uit de kast te komen,..

Andere nieuwsbrieven

 • 29 juni 2023
  "Komend catechisatieseizoen s.v.p. per groep een stoel extra neerzetten." Mooi natuurlijk, zo'n verzoek vanuit de kerkenraad aan de koster. Ten minste, als die zitplaats bedoeld is voor een afgedwaalde jongere die op zijn schreden terugkeert en alsnog besluit om kerkelijk onderwijs te volgen. Maar wat het kabinet betreft, is die plek bedoeld voor een onderwijsinspecteur. Zodat die kan check... Lees verder>>>
   
 • 17 mei 2023
  Over het onderwijs worden regelmatig kreten uitgestort als: "Kansengelijkheid moet via het onderwijs worden aangepakt" of "Het onderwijs is de grote gelijkmaker". Dit duidt op torenhoge verwachtingen. Tegelijkertijd zien we dalende resultaten en personeelstekorten. Is het onderwijs over-spannen? Een belangrijke factor die het onderwijs onder druk zet, is de beheersingsmentaliteit. De ... Lees verder>>>
   
 • 5 april 2023
  Als het over onderwijsvrijheid gaat, zien we twee verschillende trends in de politiek. Eén is de toegenomen beheersingsdrang. De huidige minister (gesteund door de Kamer) bedenkt stevige maatregelenpakketten om problemen te lijf te gaan, zoals kansenongelijkheid (zie de column in Volkskrant 15-mrt hierover) en lerarentekort, maar ook de vrees voor slecht kwaliteitsmanagement op een enkele s... Lees verder>>>
   
 • 16 februari 2023
  Het onderwijs heeft te maken met een lerarentekort, dat zal u niet zijn ontgaan. Gerdien Lassche en Jan Schreuders noemden (RD 11-jan) het zelfs de 'allergrootste bedreiging' voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Want: 'Wie gaat dat christelijk-reformatorisch onderwijs geven?' Niet-bevoegde 'professionals' misschien? Die oplossing werd aangedragen (Het Parool 30-jan... Lees verder>>>
   
 • 22 december 2022
  Kansengelijkheid - bijna dertig keer viel die term tijdens het debat op 23 en 24 november over de Onderwijsbegroting voor 2023. En nog veel meer woorden wijdden politici toen aan zaken die met dat onderwerp te maken hebben, zoals de rijke schooldag en brede of verlengde brugklassen. Ook in andere Kamerdebatten komt kansengelijkheid vaak terug; buiten Den Haag is het even... Lees verder>>>
   
 • 30 september 2022
  Op Prinsjesdag presenteerde de regering de voornemens voor het jaar 2023. Het kabinet wil ook komend jaar weer miljarden investeren in de vorming en opleiding van onze kinderen en jongeren. VGS en VBSO reageerden vorige week op de Rijksbegroting. In deze nieuwsbrief staan wij uitgebreider stil bij de vraag waar het onderwijs in 2023 mee gediend is. De droom van VGS en VBSO is da... Lees verder>>>
   
 • 13 mei 2022
  Burgerschapsonderwijs - dat thema is al tijden niet weg te slaan uit de kolommen met onderwijsberichtgeving. En daar komt deze nieuwsbrief nog eens bovenop. Want die gaat er óók over. Daar is namelijk alle aanleiding toe: drie actualiteiten onderstrepen dat: De presentatie van de Staat van het onderwijs 2022 door de Onderwijsinspectie; De publicatie van een ... Lees verder>>>
   
 • 4 april 2022
  Reformatorische scholen zijn er vanwege de noodzaak, die we als gezinnen, kerken en scholen zien, om ons in te spannen voor Bijbelse vorming van onze kinderen. Open of gesloten? Uit welke gezinnen laten we dan kinderen toe op school? Is het van belang dat de ouders de grondslag ook uit overtuiging onderschrijven? Of kunnen er ook andere kinderen worden toegelaten? Dit dan op voorwaarde... Lees verder>>>
   
 • 21 februari 2022
  Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de VGS de Nieuwsbrief Vrijheid van Onderwijs voor het laatst heeft verzonden. Het is niet zo dat er in de tussentijd niets is gebeurd, integendeel. Gezien de urgentie van het onderwerp en de spanningsvolle tijd waarin we leven, vinden we het nodig om het onderwijsveld op de hoogte te houden van de actualiteiten rondom artikel 23. Samen met de VBSO bren... Lees verder>>>