Nieuwsbrief 16 februari 2023

Het onderwijs heeft te maken met een lerarentekort, dat zal u niet zijn ontgaan. Gerdien Lassche en Jan Schreuders noemden (RD 11-jan) het zelfs de 'allergrootste bedreiging' voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Want: 'Wie gaat dat christelijk-reformatorisch onderwijs geven?'
Niet-bevoegde 'professionals' misschien? Die oplossing werd aangedragen (Het Parool 30-jan) door de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs. Kunstenaars, accountants, musici, én een bevoegde leerkracht in een coördinerende rol. Een plan dat de woede van het onderwijsveld over zich afriep (De Volkskrant 3 feb). En ook de minister zag er niets in. Maar wat dan wel?

Regionale samenwerking
Volgens de ministers van OCW (RD 15-dec): Regionale verbanden met bindende afspraken over het verdelen van de schaarse leraren (RATO's). Want: 'De kansen zijn nu per school ... oneerlijk verdeeld,' aldus minister Wiersma (AD 12-jan). 'Ik kom er ... achter dat je als overheid soms meer moet gaan sturen.' Maar met dat sturen is lang niet iedereen blij, want (RD 7-jan): 'Onderwijsminister Wiersma vergeet bij zijn dadendrang het onderwijsveld.'

Pilot
De minister vergeet ook dat leerkrachten bij uitstek een identificatiefiguur zijn. Het is niet om het even wie er voor de klas staat. Verplichte regionale samenwerking zou ervoor kunnen zorgen dat scholen daar geen regie meer over hebben. Daarom is door de christelijk-reformatorische scholen (PO, VO, MBO en HBO) een pilot voorgesteld bij het ministerie van OCW en de VO-raad. Dit om langs de bestaande, levensbeschouwelijke lijnen samen te blijven werken aan de werving, opleiding en benoeming van leraren. Om alle zegeningen voor onszelf te houden? Dat zeker niet. Zoals Peter van Olst (RD 27-jan) op het symposium over christelijk leraarschap betoogde met Groen van Prinsterer: 'In het isolement ligt onze kracht.' Maar wel om vervolgens weer dienstbaar te zijn aan de samenleving. 'Apart van de wereld, en toch telkens er weer middenin.'

Offline
Dat apart van de wereld blijkt overigens nog geen eenvoudige zaak. Rond het verschijnen van 'Bijbels onderwijzen' werd opgetekend (RD 10-jan) dat het vaak lastig blijkt '... identitaire uitgangspunten handen en voeten te geven.' Eén van de uitgangspunten rond digitale leermiddelen spreekt me in het bijzonder aan: Onderwijzen vindt plaats '... vanuit de persoonlijke interactie tussen onderwijzer en leerling.' Ik moet meteen denken aan een artikel uit december. Het RD kopte toen: 'Calvijn College is een smartphonevrije school: minder afleiding, meer echt contact'. Ook digitaal geldt blijkbaar: 'In het isolement ligt onze kracht.' Inmiddels sluit minister Wiersma (Het Parool 3-feb) een smartphoneverbod niet langer uit. Naar eigen zeggen omdat hij van leraren hoort dat het amper lukt om ze uit de klassen te weren. Of zou ie stiekem toch het RD hebben gelezen?

Met vriendelijke groet,

Christiaan Bijl (beleidsadviseur sociale veiligheid)
c.bijl@vgs.nl

Door middel van deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de vrijheid van onderwijs. Suggesties voor de nieuwsbrief zijn welkom. Uw reactie kunt u sturen naar p.vaneijk@vgs.nl of gbogaard@vbso.nu.

 • Bevoegde leraar blijft de norm
  Trouw | 04 feb 2023 02:07
  Lerarentekort Minister Dennis Wiersma (onderwijs) noemt het 'verstandig' dat de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs heeft verduidelijkt dat de bevoegde leerkracht de standaard blijft. Eerder lieten de Amsterdamse...
 • GKSA bezorgd over christelijk onderwijs
  Reformatorisch Dagblad (Ds. W.N. Middelkoop) | 03 feb 2023 13:00
  Tijdens de synode van de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) is donderdag veel aandacht besteed aan de jeugd. Zorgen zijn er over het christelijk onderwijs. Op deze donderdag spreken de afgevaardigden over de catechese, over het jeugdwerk en over...
 • Smartphoneverbod op scholen? 'Ik noem het voortschrijdend inzicht'
  Het Parool (MADELIEF VAN DONGEN) | 03 feb 2023 02:54
  Dat minister Dennis Wiersma (Onderwijs) een landelijk smartphoneverbod op scholen niet langer uitsluit, leidt tot gemengde reacties van scholen in Amsterdam. 'We moeten de socialiserende taak van scholen serieus nemen.' Niet meer appen in het...
 • Plan schoolbesturen voor onbevoegde leraren wekt woede hele onderwijsveld
  De Volkskrant (MARK MISÉRUS) | 03 feb 2023 02:20
  Met hun aankondiging nog vijf tot tien jaar 'onbevoegde professionals' in plaats van gediplomeerde leraren voor de klas te zetten, hebben drie Amsterdamse schoolbesturen vrijwel het hele onderwijsveld tegen zich in het harnas gejaagd. De minister,...
 • 'Klassiek onderwijs' met vaste leraar voor de klas verdwijnt in Amsterdam
  Het Parool.nl (Raounak Khaddari) | 30 jan 2023 03:00
  Leerlingen (en ouders) moeten voortaan rekenen op verschillende gezichten voor de klas. Eén leerkracht per groep in de basisschool is niet langer haalbaar door het grote personeelstekort. Amsterdamse scholen trekken samen op in de transitie van klassiek...
 • Groen van Prinsterer maant tot pedagogie van dienstbaarheid
  Reformatorisch Dagblad (Peter van Olst) | 27 jan 2023 13:00
  Als leerkracht of docent kun je voor die ene leerling een verschil maken en iets delen van het kostbare goed uit je christelijke traditie. Daarbij hoort het kruis centraal te staan, zoals Groen van Prinsterer benadrukte. Paul Kingsnorth is een 51-jarige...
 • Aan christelijke identiteit moet iedereen op school bijdragen
  Reformatorisch Dagblad (Dr. Simon Polinder) | 12 jan 2023 13:00
  Voor de totstandkoming van een christelijke identiteit op school telt elke ziel, dat wil zeggen dat elke persoon ertoe doet en medeverantwoordelijk is. Christelijke identiteit is dus niet alleen iets van de docent. Eenzijdige nadruk op de professional...
 • Onderwijsminister: 'Kansen zijn nu per school oneerlijk verdeeld'
  AD/Algemeen Dagblad.nl (Hanneke Keultjes) | 12 jan 2023 07:00
  Hij stapelde zich van mavo naar universiteit. Die uitgerekte schooltijd was voor onderwijsminister Dennis Wiersma niet gemakkelijk. "Ik was een wit blad, waar ik gaandeweg inkleuring aan gaf." Als iemand in zijn jeugd tegen Dennis Wiersma had gezegd...
 • Betrokken ouders nodig tegen lerarentekort
  Reformatorisch Dagblad (Gerdien Lassche en Jan Schreuders) | 11 jan 2023 13:00
  Het lerarentekort is een grote zorg binnen het onderwijs. Maar beseffen de ouders dat deze zorg hen net zo goed aangaat? Laten ze in elk geval met hun kinderen en anderen in gesprek gaan over een eventuele baan in het onderwijs. Om maar met de deur in...
 • Ooit streden ze voor toegang tot geïntegreerd onderwijs - nu kiezen veel zwarte Amerikanen voor thuisonderwijs
  De Volkskrant (HARRIËT DUURVOORT) | 11 jan 2023 02:11
  Een opmerkelijke ontwikkeling in de Verenigde Staten: nu de pandemie is afgelopen, is er een leegloop in het openbare onderwijs, de public schools. Meer Amerikanen dan ooit kiezen ervoor hun kinderen thuisonderwijs te blijven geven. Met als...
 • Hoe school stevig blijft staan in stroom van vernieuwing
  Reformatorisch Dagblad (Linda den Hollander) | 10 jan 2023 13:00
  Aan visie ontbreekt het reformatorische scholen doorgaans niet. Maar het blijkt vaak lastig identitaire uitgangspunten handen en voeten te geven. Het boek "Bijbels onderwijzen" wil een brug slaan tussen visie en praktijk. Gepersonaliseerd leren,...
 • Godsvrucht (on)zichtbaar op een refoschool
  Reformatorisch Dagblad (Margreet van den Berg-van Brenk) | 07 jan 2023 13:00
  Vraag aan acht godsdienstdocenten hoe godsvrucht op een reformatorische school eruitziet en je krijgt acht verschillende antwoorden. "Valt niet veel over te zeggen, want ik ben geen hartenkenner", constateert een van hen. Toch komt ook hij, net als zijn...
 • Hoe verder na één jaar Rutte IV?
  Reformatorisch Dagblad (Jakko Gunst, Coen Hermenet, Henk Kraijenoord ...) | 07 jan 2023 13:00
  Bijna één jaar is het moeizaam tot stand gekomen kabinet-Rutte IV onderweg: dinsdag is het zover. Oekraïne, stikstof en asiel domineerden, maar er speelde meer. Voor welke uitdagingen de regeringsploeg in het tweede jaar komt te staan, is deels al...
 • Christelijke hbo's bezorgd dat aanpak lerarentekort identiteit schaadt
  Reformatorisch Dagblad (Petra Noordhuis, ND) | 15 dec 2022 13:00
  Drie hbo-instellingen waar christelijke leerkrachten worden opgeleid, CHE, Viaa en Driestar educatief, zijn bezorgd over de aanpak van het lerarentekort. Ze willen niet dat op christelijke scholen docenten met een andere levensovertuiging voor de klas...

Andere nieuwsbrieven

 • 29 juni 2023
  "Komend catechisatieseizoen s.v.p. per groep een stoel extra neerzetten." Mooi natuurlijk, zo'n verzoek vanuit de kerkenraad aan de koster. Ten minste, als die zitplaats bedoeld is voor een afgedwaalde jongere die op zijn schreden terugkeert en alsnog besluit om kerkelijk onderwijs te volgen. Maar wat het kabinet betreft, is die plek bedoeld voor een onderwijsinspecteur. Zodat die kan check... Lees verder>>>
   
 • 17 mei 2023
  Over het onderwijs worden regelmatig kreten uitgestort als: "Kansengelijkheid moet via het onderwijs worden aangepakt" of "Het onderwijs is de grote gelijkmaker". Dit duidt op torenhoge verwachtingen. Tegelijkertijd zien we dalende resultaten en personeelstekorten. Is het onderwijs over-spannen? Een belangrijke factor die het onderwijs onder druk zet, is de beheersingsmentaliteit. De ... Lees verder>>>
   
 • 5 april 2023
  Als het over onderwijsvrijheid gaat, zien we twee verschillende trends in de politiek. Eén is de toegenomen beheersingsdrang. De huidige minister (gesteund door de Kamer) bedenkt stevige maatregelenpakketten om problemen te lijf te gaan, zoals kansenongelijkheid (zie de column in Volkskrant 15-mrt hierover) en lerarentekort, maar ook de vrees voor slecht kwaliteitsmanagement op een enkele s... Lees verder>>>
   
 • 22 december 2022
  Kansengelijkheid - bijna dertig keer viel die term tijdens het debat op 23 en 24 november over de Onderwijsbegroting voor 2023. En nog veel meer woorden wijdden politici toen aan zaken die met dat onderwerp te maken hebben, zoals de rijke schooldag en brede of verlengde brugklassen. Ook in andere Kamerdebatten komt kansengelijkheid vaak terug; buiten Den Haag is het even... Lees verder>>>
   
 • 30 september 2022
  Op Prinsjesdag presenteerde de regering de voornemens voor het jaar 2023. Het kabinet wil ook komend jaar weer miljarden investeren in de vorming en opleiding van onze kinderen en jongeren. VGS en VBSO reageerden vorige week op de Rijksbegroting. In deze nieuwsbrief staan wij uitgebreider stil bij de vraag waar het onderwijs in 2023 mee gediend is. De droom van VGS en VBSO is da... Lees verder>>>
   
 • 13 juli 2022
  Om met het goede nieuws te beginnen: op 23 mei werd het herstelonderzoek naar de Gomarus gepubliceerd door de inspectie. Hierin werd geconcludeerd dat '...het bestuur aan de herstelopdrachten heeft voldaan.' In datzelfde onderzoek werd de eind 2021 vernieuwde Visienota sociale veiligheid en seksuele diversiteit van de VGS aangehaald. De inspectie verklaarde hierover: "Er is geen strijdigheid tusse... Lees verder>>>
   
 • 13 mei 2022
  Burgerschapsonderwijs - dat thema is al tijden niet weg te slaan uit de kolommen met onderwijsberichtgeving. En daar komt deze nieuwsbrief nog eens bovenop. Want die gaat er óók over. Daar is namelijk alle aanleiding toe: drie actualiteiten onderstrepen dat: De presentatie van de Staat van het onderwijs 2022 door de Onderwijsinspectie; De publicatie van een ... Lees verder>>>
   
 • 4 april 2022
  Reformatorische scholen zijn er vanwege de noodzaak, die we als gezinnen, kerken en scholen zien, om ons in te spannen voor Bijbelse vorming van onze kinderen. Open of gesloten? Uit welke gezinnen laten we dan kinderen toe op school? Is het van belang dat de ouders de grondslag ook uit overtuiging onderschrijven? Of kunnen er ook andere kinderen worden toegelaten? Dit dan op voorwaarde... Lees verder>>>
   
 • 21 februari 2022
  Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de VGS de Nieuwsbrief Vrijheid van Onderwijs voor het laatst heeft verzonden. Het is niet zo dat er in de tussentijd niets is gebeurd, integendeel. Gezien de urgentie van het onderwerp en de spanningsvolle tijd waarin we leven, vinden we het nodig om het onderwijsveld op de hoogte te houden van de actualiteiten rondom artikel 23. Samen met de VBSO bren... Lees verder>>>