Manifest voor veilig bijzonder onderwijs

30 juni 2006

Met het manifest Voor een goed en vrij onderwijs in de 21e eeuw hebben zes christelijke organisaties voor bestuur en management in het onderwijs bij overheid en politiek het belang van de vrijheid voor onderwijs onder de aandacht gebracht.

Met het gisteren verstuurde manifest willen de organisaties "het beeld dat de politiek van het bijzonder onderwijs heeft weer in overeenstemming brengen met de werkelijkheid", zegt Henk Strietman van de Besturenraad voor christelijk onderwijs. "Het moet duidelijk zijn dat bijzonder onderwijs actueel, dynamisch en kwalitatief goed is." De meeste ouders van Nederland weten dat wel, zegt Strietman. "Anders dan in veel andere landen valt er in Nederland wat te kiezen voor ouders." Het manifest is vooral gericht aan overheid en poltiek. "Er is een generatie politici en bestuurders actief die af en toe moet worden herinnerd aan het belang van bijzonder onderwijs", aldus Strietman.

Opstellers van het manifest zijn de Besturenraad voor christelijk onderwijs, de gereformeerde besturenorganisatie Concent, de Vereniging Bijzondere Scholen (VSB), de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), de Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs (KBVO) en de Bond Katholiek Primair Onderwijs (KBO).

Harry Lamberink, directeur van Concent: "Organisatorisch en financieel krijgen scholen meer vrijheid. Maar via deelwetten wordt er via een omweg toch aan de vrijheid voor bijzonder onderwijs geknabbeld." Lamberink noemt als voorbeeld het recente besluit van de Tweede Kamer over medezeggenschapsraden op scholen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met het wetsvoorstel dat alle scholen, dus ook scholen die daar principiŽle bezwaren tegen hebben, een medezeggenschapsraad moeten aanstellen. Strietman: "Ook hebben wij de afgelopen jaren regelmatig te horen gekregen dat het bijzonder onderwijs niet meer van deze tijd is. Bovendien wordt bij bijna elk overleg het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vergeten."

Toch is het manifest waarin de opstellers de waarde van het bijzonder onderwijs in tien stellingen hebben vastgelegd geen noodkreet, zegt Strietman. "Zo'n 70 procent van alle leerlingen in Nederland ontvangt onderwijs aan bijzondere scholen en dat aandeel groeit. Wij willen het belang van het bijzonder onderwijs ook voor de toekomst helder onder woorden brengen." De opstellers komen op dit moment met het manifest omdat "de partijprogramma's nu worden geschreven", aldus Strietman.

De opstellers roepen de overheid op zuinig te zijn op het bijzonder onderwijs en de keuzevrijheid van ouders te waarborgen en te respecteren.

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <