Alleen strenge scholen houden echte vrijheid

19 december 2005

Scholen moeten alle leerlingen accepteren. Alleen als ouders de grondslag van de school niet respecteren, mogen scholen leerlingen weigeren. Alleen voor scholen die altijd al een consequent toelatingsbeleid voeren, wordt een uitzondering gemaakt. Dat is de strekking van een nieuw initiatiefwetsvoorstel.

Alleen voor "strenge scholen" een uitzondering op de acceptatieplicht

Het initiatiefwetsvoorstel is 14 december 2005 ingediend door PvdA, SP, GroenLinks en coalitiepartner D66. Nu mogen scholen leerlingen weigeren als ouders het niet eens zijn met de godsdienstige of humanistische overtuiging van de school. Daardoor hebben bijzondere scholen meer ruimte leerlingen te weigeren.

Met het wetsvoorstel beogen de partijen de keuzevrijheid van ouders te verbeteren, tegen te gaan dat kinderen worden geweigerd om onduidelijke redenen en verdere segregatie in het onderwijs te bestrijden. Bijzondere scholen zouden net als het openbaar onderwijs een zogeheten acceptatieplicht krijgen.

Het wetsvoorstel bouwt voort op een PvdA-plan van begin dit jaar. De partij constateerde dat steeds meer bijzondere scholen leerlingen met een achterstand de deur wijzen. Dat plan moest een verdere groei van zwarte scholen voorkomen en leerlingen met achterstand en lastige scholieren zo veel mogelijk spreiden.

De partijen willen wel een uitzondering op de acceptatieplicht maken voor een beperkt aantal strenge scholen, die de afgelopen tien jaar een strikt beleid op het gebied van levensbeschouwing hebben gevoerd. Dit zou dan in ieder geval gelden voor de reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte en Joodse scholen. Daarmee volgen de initiatiefnemers een advies van de Onderwijsraad. De indieners overwegen hierbij dat leerlingen van buiten deze groepen zich toch niet thuis zouden voelen op wat zij „strenge scholen” noemen.

Spreidingsbeleid
Minister Van der Hoeven (Onderwijs) vraagt zich af of een verplichting voor scholen om alle leerlingen te accepteren niet botst met het streven om leerlingen te kunnen spreiden. Zij wil dat gemeentes en scholen gaan afspreken dat leerlingen met een achterstand niet allemaal op dezelfde school komen te zitten. Dit kan wringen met een voorstel van onder meer de PvdA om ouders het laatste woord te geven bij de keuze voor een school.

Van der Hoeven zei dit donderdag in overleg met de Tweede Kamer over de spreiding van leerlingen om integratie te bevorderen. Over het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP, GroenLinks en coalitiepartner D66 voor een acceptatieplicht wilde de minister zich niet inhoudelijk uitspreken, maar ze noemde wel een paar punten waarop ze het wil beoordelen.

In februari keerde de minister zich nog tegen een acceptatieplicht voor alle scholen. Volgens de sociaaldemocraten grijpen steeds meer bijzondere scholen de grondslag van de school aan om leerlingen met een achterstand de deur te wijzen. In haar ogen geldt dit slechts voor een uiterst klein aantal scholen.

Verder bekijkt de minister of de acceptatieplicht, of toelatingsrecht zoals de PvdA het noemt, niet in strijd is met artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. In het regeerakoord staat dat hieraan niet gemorreld mag worden. Volgens regeringspartij D66 blijft het wetsvoorstel waarvan de partij mede-indiener is binnen de grenzen van het artikel. VVD'er Balemans wilde nog niet op het voorstel ingaan, maar zinspeelde er ook op dat de vrijheid van onderwijs met de acceptatieplicht op de tocht komt te staan.

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <