Bijzondere scholen spelen kleine rol bij segregatie

7 december 2019

Als ouders uit verschillende bevolkingsgroepen een school kiezen voor hun kinderen, levert dat segregatie op. Ouders vinden het vooral belangrijk dat een basisschool dichtbij is. Maar zeker in plaatsen waar het aanbod ruim is, laten ze ook andere eigenschappen van een school meewegen. Ouders kiezen vaak voor scholen met leerlingen met een vergelijkbare achtergrond. Scholen kunnen het keuzegedrag van ouders bewust of onbewust beïnvloeden.

De Inspectie van het onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe verschillende typen basisscholen bijdragen aan segregatie. Scholen die veel bijdragen aan segregatie, trekken meer leerlingen uit een bepaalde etnische of sociale groep. De etnische segregatie in het onderwijs neemt de laatste decennia af. De segregatie naar opleidingsniveau van de ouders is juist toegenomen. Het voortgezet onderwijs vertoont een vergelijkbaar beeld.

Bijzonder onderwijs
Het oude idee dat het bijzonder onderwijs met name de segregatie aanwakkert, blijkt niet juist te zijn. De grootste typen bijzondere scholen - protestants-christelijk en rooms-katholiek -, dragen in het algemeen beduidend minder dan gemiddeld bij aan extra segregatie. Ze dragen vaak juist minder bij aan segregatie dan openbare scholen. Bij openbare scholen is er een groot plaatselijk verschil. In sommige gemeenten dragen openbare scholen relatief minder bij aan segregatie, in andere gemeenten juist meer. Scholen van 'kleine religieuze stromingen', zoals islamitische, hindoestaanse, evangelische of joodse scholen, dragen wel relatief veel bij aan segregatie naar opleiding en etnische achtergrond. Algemeen bijzondere scholen (scholen onder een privaat bestuur maar zonder een godsdienst als grondslag) en vrije scholen (antroposofisch) dragen relatief veel bij aan segregatie naar opleiding en inkomen van ouders.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs wordt segregatie vooral versterkt doordat leerlingen worden onderverdeeld naar onderwijsniveau (vmbo, havo, vwo). Woonsegregatie speelt er minder, omdat leerlingen mobieler zijn en een vo-school een groter gebied bedient. Maar ook in het vo dragen keuzes van ouders ertoe bij dat er segregatie is. Hoogopgeleide ouders kiezen wel vaker voor bepaalde concepten zoals tweetalig onderwijs en technasia. Op een zelfde manier dragen montessorischolen en vrije scholen relatief meer bij aan segregatie, vooral in de grote steden.

Bron:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <