Onderwijsinspectie heeft kritiek op Fruytier over Burgerschapsonderwijs

28 april 2020

Leerkrachten van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap dringen te veel hun eigen mening op aan leerlingen. Dat vindt de onderwijsinspectie. De school vindt dat de inspectie met het advies haar boekje te buiten gaat.

Jan Otte, lid van het college van bestuur van de Fruytier, houdt een dubbel gevoel over aan het bezoek dat de inspectie bracht aan de vestiging van de reformatorische school in Rijssen. Aan de ene kant heeft hij waardering voor de positieve en respectvolle wijze waarop de inspecteurs te werk gingen. "De inspecteurs spraken hun waardering uit over de manier waarop onze leerlingen nadachten over hun positie ten opzichte van andersdenkenden."

Verder constateerden de inspecteurs dat docenten goed in staat zijn om het kritisch denkvermogen van leerlingen te vormen en het zich vormen van een eigen mening te stimuleren.

Goed gesprek
Volgens Otte had de schoolleiding na afloop ook een goed gesprek met de inspecteurs over onder meer tolerantie tegenover minderheidsgroeperingen die op principiële thema's niet mee kunnen gaan in de gedachtevorming van de meerderheid in de samenleving.

Maar er is ook een andere kant. De inspectie heeft de Jacobus Fruytier volgens Otte in het rapport dat vorige maand verscheen, "verrast met de aanbeveling om explicieter invulling te geven aan het bevorderen van democratische basiswaarden als autonomie en vrijheid van meningsuiting."

De inspectie constateert dat docenten van de Fruytier "op indringende wijze laten zien of horen welk perspectief of mening de meest wenselijke is" en koppelt dat aan het bevorderen van eigen meningsvorming en autonomie. Daarin gaat de school volgens de inspectie te ver. "Hiermee wordt niet actief en expliciet uitgedragen dat leerlingen op dit punt verschillende keuzes kunnen maken. In de eigen visie en vanuit de grondslag van de school is heel duidelijk dat het Bijbels perspectief leidend is. De school dient actief te bevorderen dat leerlingen een eigen mening vormen en autonoom zijn. We geven de school mee dat de actieve bevordering van enkele basiswaarden zoals vrijheid van meningsuiting en autonomie, meer invulling kunnen krijgen in het pedagogisch en didactisch klimaat."

Otte is daar niet blij mee. De aanbeveling is niet in lijn met de huidige wettelijke bepaling, die alleen stelt dat scholen burgerschapsonderwijs moeten geven. Wat daarbij aan de orde moet komen en hoe scholen daar invulling aan geven, daarover is niets vastgelegd. Dat zou ook niet kunnen op basis van de onderwijsvrijheid volgens artikel 23 van de Grondwet.

Volgens de bestuurder van de Apeldoornse scholengemeenschap is de aanbeveling van de inspectie ook niet in lijn met de nieuwe burgerschapswet die minister Slob bij de Tweede Kamer indiende. Volgens de de memorie van toelichting van die wet zouden scholen "zelf inhoud en vorm aan burgerschapsonderwijs" moeten geven." Verder staat volgens Otte in de conceptwet van Slob dat de inspectie terughoudend zal zijn bij het toezicht op de vaardigheden die scholen bij leerlingen dienen te ontwikkelen. Het advies van de inspectie aan de Jakobus Fruytier Scholengemeenschap doet dat niet.

Verantwoordelijkheid
Als het gaat om autonomie van leerlingen verschilt de bestuurder van de inspectie. Otte: "omdat wij autonomie altijd bezien vanuit het perspectief van onze afhankelijkheid van God en dienstbaarheid aan onze naaste. Autonomie kan zomaar uitlopen op ongestoord je gang gaan, zonder rekening te houden met God en je naaste. Daarom vervangen wij het begrip autonomie door onze kernwaarde "verantwoordelijkheid"."

De school gaat in gesprek met de onderwijsinspectie. Verder gaat de onderwijsinstelling het schoolinterne koersdocument "Seksuele diversiteit" herschrijven. De formulering in dit schoolinterne document spoort niet meer met de praktijk op de school. Docenten en leerlingen hanteren een ander taalveld dat meer aansluit bij en reflecteert op de praktijk. Daarom zal in het koersdocument de verwoording worden aangepast. Otte: "Maar qua inhoud gaan we ons standpunt niet wijzigen."

Bron: Reformatorisch Dagblad, 28 april 2020

> Terug naar het nieuwsoverzicht <