Meerderheid tegen religieus onderwijs betaald door overheid

26 april 2019

EenVandaag, het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS, deed van 2 tot en met 9 april onderzoek naar de vrijheid van onderwijs onder haar Opiniepanel. De kernvraag was: "Is onderwijs op basis van religie nog van deze tijd?" Een meerderheid (60 procent) van de respondenten is voor afschaffing, blijkt uit het onderzoek.

In Nederland kun je kiezen of je je kind naar een openbare school stuurt, of een school met een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Denk aan een katholieke, islamitische of protestantse school. Zowel openbaar als bijzonder onderwijs (waaronder onderwijs op religieuze grondslag) wordt gesubsidieerd door de overheid.

EenVandaag vroeg aan ruim 35.000 leden van het Opiniepanel hoe zij denken over religieus onderwijs. Slechts een kwart (26 procent) vindt het belangrijk dat er in Nederland nog religieus onderwijs kan worden gevolgd. Bijna tweederde (64%) vindt het niet meer van deze tijd. Mensen vinden dat onderwijs in Nederland 'neutraal' moet zijn en los moet staan van een bepaalde overtuiging of religie. "Elke school zou op dezelfde wijze kennis moeten overbrengen. Er mag wel onderwijs over religie worden gegeven, maar dan neutraal en over alle religies", zegt een panellid.

Zelf betalen
Bijna twee op de drie mensen (64 procent) vinden dat ouders het zelf moeten bekostigen als zij per se willen dat hun kind religieus onderwijs krijgt. Een even grote groep (63 procent) vindt het een slechte zaak dat de overheid religieus onderwijs financieert. EenVandaag stelt als conclusie: "Er is vrijheid van onderwijs, maar die vrijheid betekent niet dat de overheid dat dan maar dient te betalen." Dit lijkt in strijd met artikel 23 van de grondwet waar niet alleen de vrijheid is geborgd, maar ook de financiëring.

Coalitie
Het religieus onderwijs zorgt voor nieuwe spanningen in de coalitie, nadat VVD-leider Klaas Dijkhoff de vrijheid van onderwijs openlijk ter discussie stelde. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil het systeem niet aanpassen. Kiezers die nu zouden stemmen op een coalitiepartij zijn eveneens verdeeld. De kiezers van de ChristenUnie (85 procent) en het CDA (70 procent) zijn tegen het afschaffen van religieus onderwijs. Kiezers van de VVD (60 procent) en D66 (68 procent) zijn juist in meerderheid voor het afschaffen daarvan.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden 35.270 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

Bron: "Meerderheid voor afschaffen religieus onderwijs", EenVandaag, 24 april 2019

> Terug naar het nieuwsoverzicht <