Godsdienst op openbare school

10 december 2016

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs voelt er niets voor om de financiering van de lessen godsdienst en levenbeschouwing op openbare scholen beter te borgen. Voor godsdienst is volgens Dekker het bijzonder onderwijs.

Dat bleek donderdagavond in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, CDA en ChristenUnie. Op dit moment komt de 10 miljoen euro die jaarlijks nodig is voor godsdienstig en levensbeschouwelijk vormend onderwijs uit een subsidieregeling. De fracties willen de financiering vastleggen in de wet zodat bewindslieden niet zo gemakkelijk op dit thema kunnen bezuinigen.

Dekker vindt de lessen helemaal niet nodig. Volgens hem kunnen leerlingen voor onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag het beste naar het bijzonder onderwijs gaan. Bovendien besteedt hij het geld dat nu jaarlijks beschikbaar komt voor de lessen, liever aan de kwaliteit van het onderwijs. Met de keuze van de staatssecretaris staat ter discussie of het openbaar onderwijs toegankelijk is voor iedereen.

Of de initiatiefwet het gaat halen, is nog de vraag. Het hangt af van de SP. De Tweede Kamer wil het debat nog voor het kerstreces afronden.

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs geeft geen nieuwe informatie over dit onderwerp. De vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen is actiever als het gaat om godsdienst op een openbare school.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 9 december 2016

> Terug naar het nieuwsoverzicht <