Ouders bijna allemaal tevreden met scholenaanbod

25 augustus 2016

Ruim acht op de tien ouders zijn dik tevreden zijn met het scholenaanbod in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland) en VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs) is uitgevoerd door TNS NIPO. Het onderzoek staat in het kader van het wetsvoorstel dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) voorbereidt dat het zogeheten richtingvrij plannen mogelijk moet maken. De aanleiding voor de wet is dat het scholenaanbod in Nederland slecht aan zou sluiten op de wensen van ouders. Het onderzoeksrapport is dinsdag 23 augustus door Verus-voorzitter Wim Kuiper overhandigd aan staatssecretaris Dekker.

VGS-bestuursvoorzitter Pieter Moens reageert op de resultaten van het onderzoek: "Dat ouders tevreden zijn, hadden wij natuurlijk verwacht. Als dat niet zo was hadden wij, en ook andere onderwijsorganisaties, daarover toch al lang signalen uit het veld moeten ontvangen? Maar het hoge aandeel ouders dat tevreden of zeer tevreden is, heeft ons toch nog verrast. Dit bevestigt ons gevoelen dat Nederland, ook in wereldwijd perspectief, over een prachtig stelsel beschikt dat bij ouders tot een nagenoeg maximale tevredenheid leidt."

Van het eigen onderzoek dat staatssecretaris Dekker laat uitvoeren, verwacht Moens niet zoveel. "In dat onderzoek wordt, voor zover wij weten, ook de vraag meegenomen welke school ouders voor hun kinderen zouden wensen in een fictieve, blanco situatie. Zo'n vraag kan natuurlijk tot heel andere uitkomsten leiden. Maar omdat dt niet het onderzoek was waar de door de Kamer aanvaarde motie-Bisschop om vroeg, hebben Verus en VGS ook zelf een onafhankelijk onderzoek in gang gezet.

Blij?
Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) in een reactie: ,,Je moet geen problemen gaan oplossen die er amper zijn." Hij stelt dat alleen onderwijskundigen en adviseurs blij worden van de plannen van staatssecretaris Dekker. Als je richtingvrij plannen toestaat, bouw je in je onderwijsstelsel ,,wispelturigheid" in, denkt Bisschop. ,,Ga maar na: een groep ouders wil een nieuwe school, volgens eigen onderwijsconcept. Ze huren een marketingbureau in en krijgen al snel voldoende leerlingen. Maar ze zuigen andere scholen leeg. Na een jaar of tien is de animo weg, en zakt ook de nieuwe school in. En wat heb je dan bereikt? Vooral schade aan andere scholen, zeker als je het hebt over krimpgebieden."

Ook Gerdien Lassche-van Grol van de Reformatorische Oudervereniging (ROV) constateert een averechtse werking van de wet-Dekker: "Voor zover men ontevreden is, betreft dat vaak de grote afstand die hun kinderen naar de school van hun keuze moeten afleggen. Maar doordat de plannen van staatssecretaris Dekker bestaande scholen in hun voortbestaan bedreigen, kan dat probleem van een te grote afstand zich steeds vaker gaan voordoen. Die kant moet de politiek dus niet opgaan."

Problemen
Zijn er dan helemaal geen problemen met het aanbod van scholen? Met name in Amsterdam en Rotterdam zijn er ouders die zich niet kunnen vinden in het bestaande aanbod, die graag zelf een school willen stichten, maar daarin vastlopen. Dit blijkt ook uit een experiment van de gemeente Amsterdam waar wethouder Simone Kukenheim (D66) in Trouw over aan het woord kwam. Amsterdam schreef een prijsvraag uit voor betere scholen. Maar de winnaars kunnen niet van start. Verschillende regels uit de huidige wetten verhinderen dat. Zo kan een school het idee om basis- als middelbaar onderwijs op n locatie aan te bieden niet uitvoeren omdat er binnen 10 km van de beoogde locatie al een andere middelbare school is. In een ander geval passen de ideen van de vernieuwende scholen niet in een van de erkende richtingen - zoals religieus, levensbeschouwelijk of 'algemeen bijzonder' - , wat de oprichting onmogelijk maakt.

Wanneer initiatiefnemers aansluiten bij een bestaand schoolbestuur, dan kunnen vernieuwende plannen vaak wel gerealiseerd worden. Het is de vraag of het werkelijk een probleem is dat schoolbesturen op dit moment vernieuwingsplannen van een gemeente kunnen dwarsbomen. Moens: "De problemen in steden als Rotterdam en Amsterdam zijn met een beetje pragmatisme prima binnen ons huidige stelsel op te lossen. Daar hoef je de boel echt niet voor overhoop te halen."

Gesprek
Staatssecretaris Sander Dekker waardeert het onderzoek van Verus en VGS over de tevredenheid van ouders over het schoolaanbod. Dit zei hij op dinsdag 23 augustus in een gesprek dat hij had met de profielorganisaties uit het onderwijs.Het gesprek stond al langer gepland maar viel nu mooi samen met de presentatie van het rapport dat Verus en VGS maandag presenteerden. Voor eind 2016 staat nog een gesprek gepland. Dan staat opnieuw het wetsvoorstel op de agenda.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <