Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017

6 juli 2016

In 1917 was de onderwijspacificatie een feit. In de volksmond wordt dit ‘De vrijheid van onderwijs’ genoemd. In de aanloop naar het jubileumjaar 2017 is de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017 gevormd. Deze Werkgroep richt zich op het christelijk en reformatorisch onderwijs.

Honderd jaar onderwijsvrijheid: geborgd in artikel 23 van de grondwet! Dat is een memorabel feit, vooral omdat daardoor het christelijk en reformatorisch onderwijs kon uitgroeien tot een duidelijke en herkenbare denominatie. Overigens is dit geen onomstreden recht. Reden te meer om er extra aandacht aan te geven vanuit de Werkgroep.

De Werkgroep bereidt een scala aan activiteiten voor gericht op bewustwording van de brede achterban voor het bijzondere geschenk van de Vrijheid van Onderwijs. Het bekende 2-jaarlijkse Vianencongres zal aan dit thema gewijd zijn. Er wordt gewerkt aan diverse boeken voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Er wordt ingezet op herdenkingsmomenten binnen scholen, lesbrieven worden voorbereid om onze leerlingen bewust te maken van de onderwijsvrijheid. Daarnaast wordt er een landelijke onderwijsbijeenkomst georganiseerd. Dit vraagt om studie en bezinning op de vrijheid van onderwijs. Kortom, allerlei activiteiten worden in gang gezet om de bewustwording op dit punt te versterken. Tevens wordt gewerkt aan een speciale actie die op en door scholen georganiseerd wordt, in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad. De opbrengst van deze actie is bestemd voor onderwijsprojecten in China.

De Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017 zal haar activiteiten kenbaar maken via deze website. De eerste activiteit is gepland voor D.V. 27 januari 2017. Op die dag zal het Vianencongres gehouden worden, met belangwekkende sprekers op het terrein van de Vrijheid van Onderwijs. Tevens zullen op die dag andere activiteiten gepresenteerd worden.

> Lees ook de brief die naar kerken en scholen is gestuurd

Voor meer informatie:
W.B. Kranendonk, voorzitter 06-53638120
Dr. L.D. van Klinken, secretaris 06-28519567

Overige participanten in de Werkgroep VVO 1917/2017:
Drs. G. Bergacker, namens bestuurdersoverleg ref. VO-scholen
A. van Heest, namens het Mauritscollege, Middelharnis
Drs. L.N. Rottier, namens Driestar educatief
J. van der Poel, namens Federatie Veluwezoom en IJsselstreek
P. Schalk, namens RMU
Drs. G.P. Vonk, namens de VGS

Correspondentieadres:
Werkgroep VVO
P/a RMU
Postbus 900
3900 AX Veenendaal

> Terug naar het nieuwsoverzicht <