Initiatiefwetsvoorstel enkele-feitconstructie aangenomen

16 maart 2015

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 maart een initiatiefwetsvoorstel aangenomen inzake het afschaffen van de zogeheten 'enkele-feitconstructie'. De fracties van ChristenUnie en SGP stemden tegen de wet.

Het wetsvoorstel over de enkele-feitconstructie houdt in dat instellingen niet langer onderscheid mogen maken louter op grond van ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. De constructie is ooit in het leven geroepen om instellingen de ruimte te geven om beperkingen te stellen aan het personeel dat zij aannemen. De initiatiefwet beoogt dit echter af te schaffen.

Dinsdag 3 maart werd over het initiatiefwetsvoorstel gedebatteerd met initiatiefnemers Bergkamp (D66), Van Ark (VVD), Yücel (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Klaver (GroenLinks) en met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: Nieuwsbericht Eerste Kamer

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <