Christelijke school weigert onkerkelijke terecht

23 maart 2013

Een christelijke school mag een onkerkelijke sollicitante weigeren. Dat bepaalde het College voor de Rechten van de Mens (de vroegere CGB) deze week.

Een vrouw solliciteerde naar de tijdelijke functie van combinatiefunctionaris (het geven van gymles en organiseren van naschoolse activiteiten). Ze wordt afgewezen, omdat ze niet meelevend betrokken is bij een kerkelijke gemeente. Ze vindt dat de stichting verboden onderscheid heeft gemaakt: de functie-eis is volgens haar niet nodig, omdat activiteiten ook plaatsvinden op scholen met een niet-christelijke grondslag en op plaatsen die niets met onderwijs van doen hebben.

Oordeel
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de school bij de werving en selectie geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst. Er is wel onderscheid gemaakt op grond van godsdienst vanwege het feit dat de vrouw is afgewezen op grond van het niet aangesloten zijn bij een kerkelijke gemeente. Echter, de Algemene Wet Gelijke Behandeling zegt dat scholen voor bijzonder onderwijs onder omstandigheden wel onderscheid mogen maken. De stichting doet een beroep op dit uitzondering en zegt dat de benoemingseisen nodig zijn om de christelijke grondslag van de school te verwezenlijken. De school kan aantonen dat het benoemingsbeleid is vastgelegd en consistent wordt uitgevoerd. Ten slotte leidt de functie-eis niet tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De stichting kan zich dus beroepen op die wettelijke uitzondering. Daarom is het onderscheid op grond van godsdienst niet verboden.

Bron: VGS, 22 maart 2013

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <