VVD steunt wetsvoorstel acceptatieplicht

8 februari 2013

De VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat een initiatiefwetsvoorstel steunen dat scholen verbiedt aan de ouders nog langer onderschrijving van de grondslag van de school te vragen, kondigt Karin Straus aan in Calvijn Contact, het kwartaalblad van het Zeeuwse reformatorische Calvijn College van deze maand. Christelijke scholenorganisaties betreuren de uitspraken van Straus.

„Dit is een sterk staaltje symboolwetgeving,” stelt woordvoerder W. van den Berg van de Besturenraad. „Slechts een heel klein groepje scholen voert een toelatingsbeleid waarbij van ouders gevraagd wordt de grondslag te onderschrijven. Zo’n wet heeft geen ander doel dan het voor een kleine minderheid vrijwel onmogelijk te maken om hun grondwettelijke vrijheid van onderwijs uit te oefenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer laat hiermee zien te weinig oog te hebben voor de rechten van minderheden.”

Ook mr. J. G. Macdaniel, adjunct-directeur van de reformatorische scholenorganisatie VGS, wijst op het kleine aantal scholen dat onderschrijving van de grondslag verlangt. „En op die scholen wordt dan nog slechts een zeer klein aantal aanmeldingen afgewezen. Dus over hoeveel jongeren gaat dit nu eigenlijk? Dan vraag ik me af of de overheid geen belangrijkere kwesties heeft om er zich mee bezig te houden.”

Straus gaat volgens Macdaniel een stap verder dan PvdA-Kamerlid Hamer in het initiatiefwetsvoorstel dat ze in 2005 indiende. „Dat voorstel was bedoeld om het gemakkelijk weigeren van zwarte achterstandsleerlingen tegen te gaan. Mevrouw Hamer nam een uitzonderingspositie op voor scholen die al een aantal jaren een consequent toelatingsbeleid voeren. Dat zou door een toetsingscommissie moeten worden beoordeeld.

Dit nam voor de reformatorische scholen in de praktijk de kou uit de lucht, al wezen we het voorstel principieel af, omdat de mogelijkheid een eigen toelatingsbeleid te voeren een onlosmakelijk onderdeel van de vrijheid van onderwijs is. Ik lees nu helaas niet dat Kamerlid Straus die uitzonderingspositie ook wil honoreren.”

Niemand gediend
Met deze wetswijziging wordt niemand gediend, zegt Macdaniel. „Als de enkele leerling die nu wordt afgewezen, voortaan moet worden toegelaten, zal die leerling zich op die school dan thuisvoelen? Dien je die kinderen daar nu werkelijk mee?

Straus zegt dat ouders de beste school voor hun kind moeten kunnen kiezen, maar dit voorstel perkt aan de andere kant de keuzevrijheid van ouders juist in: zij kunnen er niet meer voor kiezen hun kind in een homogene setting te laten opgroeien. Daarvoor kiezen ouders nu juist omdat ze dat op die jonge leeftijd nog de juiste omgeving voor hun kind vinden: een school die aansluit op het gezinsklimaat. Daarvoor mogen ouders nu nog in vrijheid een school oprichten. Die opvoedingskeuze wordt echter onmogelijk gemaakt als dit voorstel tot wetgeving wordt verheven.”

Iniatiefwet
In de Tweede Kamer ligt sinds 2005 een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP, GroenLinks en D66 om scholen te verplichten iedereen toe te laten die respect heeft voor de grondslag van de school. De VVD heeft jarenlang getwijfeld of zij daaraan steun wilde geven. Volgens Straus is de VVD „heel lang” voorstander van de inperking. Ruim een jaar geleden verklaarde echter de toenmalige onderwijswoordvoerder van de VVD, Elias, in een interview in het Reformatorisch Dagblad over de acceptatieplicht: „De VVD gaat die discussies opnieuw aan, met als uitgangspunt dat de kern, het wezen, de geest van de grondwettelijke onderwijsvrijheid in stand blijft.”

Toenmalig D66-Kamerlid Van der Ham zei tijdens een VPRO-uitzending in 2010 waar het hem werkelijk om ging met de initiatiefwet: „Er is een klein groepje hardnekkige scholen, voornamelijk reformatorische, maar ook islamitische en sommige joodse scholen, dat vindt dat bepaalde leerlingen op hun school niet thuishoren. Daarmee onttrekken de scholen zich aan hun verantwoordelijkheid. Dat is een principieel punt dat we een keer willen maken in de richting van dat soort scholen.”

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <