Nauwelijks besparing, wel aantasting grondrecht ouders

15 november 2012

Leerlingenvervoer naar scholen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting vormt slechts een klein percentage van het bedrag dat Nederlandse gemeenten in totaal uitgeven aan vervoer van leerlingen. Besparingen hierop zouden nauwelijks geld opleveren, maar wel resulteren in een aantasting van het wettelijk grondrecht van ouders om een school te kiezen die past bij hun overtuiging. Er was weinig bekend over de kosten van leerlingenvervoer in Nederland, de Besturenraad deed onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van het signatuurvervoer in Nederland slechts een zeer beperkt deel van het totale leerlingenvervoer vormen: 4,2% van het totaal (€ 10 miljoen op een totaal van € 240 miljoen). 6000 leerlingen maken gebruik van leerlingenvervoer vanwege de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Bijna alle gemeenten vragen een eigen bijdrage van de ouders wanneer er sprake is van signatuurvervoer.

Grondrecht ouders
Besparingen op deze vorm van vervoer zou een aantasting van het wettelijk grondrecht van ouders zijn om een school te kiezen voor hun kinderen die aansluit bij hun overtuiging. Het gevolg van het schrappen van de bekostiging voor signatuurvervoer is dat dit grondrecht van ouders alleen nog beschikbaar wordt voor welgestelden.

Aanleiding voor het onderzoek van de Besturenraad waren berichten in een landelijk dagblad dat er leerlingen thuis zitten door gemeentelijke bezuinigingen op leerlingenvervoer. Daarom, zo meenden sommige organisaties, zou er in de bekostiging onderscheid gemaakt moeten worden tussen vervoer naar het speciaal onderwijs en vervoer vanwege de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (signatuurvervoer). Vooral de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) zette hier sterk op in: "Het is een achterhaald principe dat ouders van kinderen die bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand, recht hebben op een financiële vergoeding voor het vervoer van hun kind(eren). Zij kunnen immers ook dicht bij huis terecht op de openbare school, die op basis van wederzijds respect aandacht besteedt aan godsdienst en levensbeschouwing. VOS/ABB benadrukt dat de vergoeding voor leerlingenvervoer onverkort moet blijven bestaan voor ouders van kinderen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra zorg en daarom niet een school in hun eigen woonomgeving kunnen kiezen."

Het CDA wijst erop dat ouders het recht hebben een school te kiezen die bij hun overtuiging past, maar dat bij richtinggebonden leerlingenvervoer wel het belang van gemeente, ouders en kind moet worden gewogen. CDA-Kamerlid Michel Rog is het niet eens VVD-Kamerlid Van ’t Wout die in het Algemeen Dagblad zegt dat ‘ouders die per se willen dat hun kinderen naar een bepaalde christelijke school gaan omdat het bij hun geloof past, zelf voor het vervoer moeten betalen’. Michel Rog: “Als je voor vrijheid van onderwijs bent, moeten bijzondere scholen ook toegankelijk zijn”.

Bronnen:

Zie ook: Onderzoek Besturenraad: signatuurvervoer slechts 4,2% van kosten leerlingenvervoer, Besturenraad, 15 november 2012

> Terug naar het nieuwsoverzicht <