Katholieke bonden: herinterpretatie begrip `richting`

15 september 2011

Het begrip "richting" in het onderwijs moet volgens de rooms-katholieke onderwijsbonden voortaan ruimer worden uitgelegd: als een onderscheidend en samenhangend pedagogisch concept dat door een groep ouders gezamenlijk wordt voorgestaan. Een grondwetswijziging is daarvoor niet nodig; wel moet de herinterpretatie in de regelgeving worden vastgelegd.

Dat schrijft de commissie onderwijsstelsel van de rooms-katholieke onderwijsbonden Bond KBO en Bond KBVO in een advies dat dinsdagmiddag is uitgebracht. Directeur H. Vos van de reformatorische scholenorganisatie VGS noemt het advies "een basis om nog eens goed over door te praten. Hiermee kan artikel 23 van de Grondwet gehandhaafd worden en tevens worden geactualiseerd en toekomstbestendig gemaakt. Het waardevolle van het duale bestel blijft daarmee volledig intact."

De Onderwijsraad, die op verzoek van de Tweede Kamer een advies voorbereidt over artikel 23 van de Grondwet, houdt er woensdag een congres over. De commissie van de rooms-katholieke bonden geeft daarvoor een voorzet. Ze stelt dat het duale onderwijsstelsel –de verdeling in openbaar en bijzonder onderwijs– waardevol is omdat het ruimte laat aan particulier initiatief en waardevol is voor de maatschappij. Het wordt echter aangetast door de grote politieke druk op artikel 23 van de Grondwet en de greep die politici steeds meer op niveau, inhoud, personeelsbeleid en de toelating van leerlingen proberen te krijgen.

Een teveel aan overheidsinmenging heeft volgens de commissie negatieve gevolgen. "Zowel overmatige overheidsinvloed als een teveel aan marktwerking is funest voor het vakmanschap in het onderwijs en de betrokkenheid van burgers en gemeenschappen bij de school. Veel beter kan worden geredeneerd vanuit subsidiariteit: de samenleving wordt van onderop opgebouwd."

Het begrip onderwijsrichting wordt nu levensbeschouwelijk ingevuld, bijvoorbeeld openbaar, gereformeerd, protestants-christelijk, reformatorisch, rooms-katholiek, islamitisch of evangelisch. Door het begrip anders in te vullen wordt, zo hoopt de commissie, "aan schoolgemeenschappen meer vrijheid gegeven om het onderwijs in te richten conform de door ouders, leraren en schoolbestuur gedeelde pedagogische opvattingen. Het zal betekenen dat de overheid (centraal dan wel lokaal) meer op afstand van het onderwijs komt te staan. Verantwoordelijkheden voor de vorm en de inhoud van het onderwijs liggen bij de school. Ook dat zal een verandering zijn, vergeleken met de huidige situatie, maar het betreft een verandering die zich binnen het bestaande onderwijsstelsel zal moeten voltrekken."

Bron: Reformatorisch Dagblad, 13 september 2011

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <