Kamervragen over identiteitsprofiel

7 maart 2011

Kamerlid Van der Ham, D66, heeft een vraag steld aan de minister van onderwijs over het identiteitsprofiel van de VGS. De minister ging in gesprek met de VGS en antwoordde op de gestelde vraag. Er is ruimte voor een eigen personeelsbeleid, maar niet onbeperkt.

Van der Ham vroeg de minister naar aanleiding van het uitkomen van een nieuw identiteitsprofiel voor het reformatorisch onderwijs: "Wat is uw reactie op het nieuwe identiteitsprofiel van de reformatorische scholenkoepel VGS inzake de aanstelling van homoseksuele leraren?"

Het antwoord van de minister: "Het nieuwe identiteitsprofiel van de VGS dient ter vervanging van de omstreden identiteitsverklaringen die op een aantal reformatorische scholen werden gebruikt. De VGS heeft daarmee, mede op mijn verzoek, gehoor gegeven aan de kritiek vanuit de Tweede Kamer op deze verklaringen, waarin van personeel werd gevraagd ‘ongehuwd samenwonen en de homoseksuele levenswijze af tewijzen’.

Na mijn aantreden heb ik, in navolging van mijn ambtsvoorganger, VGS verzocht deze omstreden verklaringen te bespreken met de Commissie Gelijke Behandeling. VGS heeft dit vervolgens gedaan en in samenspraak met haar achterban dit nieuwe identiteitsprofiel ontwikkeld. Op 7 februari 2011 heeft een delegatie van VGS mij dit profiel in een persoonlijk gesprek nader toegelicht. Daarbij werd duidelijk dat VGS zich ten volle bewust is van de begrenzing in de wet, namelijk dat bijzondere scholen de vrijheid hebben om eisen te stellen voor zover die eisen, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van hun grondslag, maar dat die eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van homoseksualiteit, inclusief het hebben van een homoseksuele relatie. VGS acht het van groot belang dat de reformatorische scholen bij het hanteren van het nieuwe identiteitsprofiel binnen de grenzen van de wet blijven. VGS zal dit nog eens expliciet onder de aandacht brengen van de scholen die bij VGS zijn aangesloten."

Dit laatste heeft de VGS gedaan in een nieuwsbericht op 7 maart. In dit nieuwsbericht meldt de VGS dat de minister haar grote waardering voor het identiteitsprofiel van de VGS heeft uitgesproken.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <