Congres Vrijheid van Onderwijs

25 november 2010

Op 24 november 2010 organiseerde CNV-Onderwijs een congres over de vrijheid van onderwijs. Dit congres in Amersfoort werd bezocht door zo'n 200 mensen.

Eerst hield prof. mr. M. Laemers een lezing over de actuele discussie rond artikel 23. Zij wees er onder meer op dat veel voorstellen rond dit artikel te maken hebben met de opkomst van het islamitisch onderwijs. Ook gaf ze aan dat het recht van ouders om een school te kiezen die bij hun opvoeding past ook in het Europees recht stevig verankerd is. Daarnaast sprak ze uit dat wordt verwacht dat een pedagogisch-didactisch concept in de toekomst ook als basis voor een schoolstichting kan gelden (naast de levensbeschouwing).

Als reactie hierop deelt de VGS mee het als een noodzaak te zien dit voor het reformatorisch onderwijs goed te doordenken. De eerste stappen op dit terrein zijn al gezet.

Vervolgens werd er in de workshops gesproken over deelonderwerpen. De VGS mocht, in de persoon van Pieter Moens, een workshop verzorgen over de discussie over homoseksualiteit in het reformatorisch onderwijs. In de workshop ontstond een theologische discussie over met name de Bijbelteksten over homoseksualiteit. Daarover verschilden de deelnemers sterk van mening. Ook bleek opnieuw dat dit een emotioneel beladen onderwerp is, wat de discussie daardoor soms scherp maakt. Wel vonden de deelnemers dat er ruimte moet blijven voor het reformatorisch onderwijs om haar visies gestalte te geven.

Het laatste onderdeel van het congres was een plenair debat. Hier ging het met name over de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs en over de acceptatieplicht. Oud CDA-kamerlid J.J. van Dijk, hoogleraar sociaal denken aan de VU in Amsterdam, vroeg zich af welk probleem met de acceptatieplicht wordt opgelost. "Scholen die consequent zijn in hun toelatingsbeleid, mogen dat volgens het wetsvoorstel blijven doen. De acceptatieplicht treft dus de hoofdstroom van de protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen. Hoe vaak wordt daar een kind geweigerd vanwege de identiteit?" Van de honderden congresgangers bleek niemand daarvan voorbeelden te kennen.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <