Besturenraad: "Onderwijsvrijheid in regeerakkoord"

23 augustus 2010

In het regeerakkoord én gedoogakkoord moet expliciet aandacht worden geschonken aan de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Dat schrijft de Besturenraad in brieven aan fractievoorzitters Mark Rutte (VVD) en Maxime Verhagen (CDA). De fractievoorzitters onderhandelen momenteel met elkaar en de PVV over een VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV.

Namens het christelijk onderwijs in Nederland dringt de Besturenraad er bij de politiek op aan beide vrijheden te bevestigen in het regeerakkoord. Dhr. Verhagen heeft namens het CDA al uitdrukkelijk gesteld dat aan de vrijheid van godsdienst en onderwijs niet getornd mag worden. Aandacht voor deze grondrechten sluit dan ook naadloos aan bij de christendemocratische beginselen, maar ook bij de liberale.

Respect
De Besturenraad benadrukt in haar brieven ook dat de gedoogsteun van de PVV er niet toe mag leiden dat er getornd wordt aan het recht van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen om hun geloof of levensbeschouwing vrijelijk te beleven en maatschappelijk tot uitdrukking te brengen, met name in de vorm van bijzonder onderwijs.

Naast aandacht voor bovengenoemde vrijheden, moet volgens de besturenorganisatie van het protestants-christelijk onderwijs ook in het regeer- en gedoogakkoord het belang worden vastgelegd van respect voor de levensovertuiging van elke medeburger als basis voor vreedzaam samenleven in onze multireligieuze samenleving.

Bron: Besturenraad, 11 augustus 2010

> Terug naar het nieuwsoverzicht <