Besturenraad-voorzitter kruist degens met ex-minister Plasterk

20 mei 2010

De PvdA pleit voor een wetswijziging die bepaalt dat scholen geen leerlingen en leraren meer kunnen weigeren op grond van hun seksuele gerichtheid. Voorzitter Wim Kuiper van de Besturenraad, brak in een radiodebat met ex-minister Plasterk (PvdA) juist een lans voor "het prinicpe van vrijheid" van scholen om een personeelsbeleid te voeren dat bij hun identiteit past.

Ook nu zijn scholen gehouden aan de anti-discriminatiewet. Maar er is enige ruimte om op basis van de grondslag bepaalde eisen aan de leefstijl van leerlingen en leerkrachten te stellen. Volgens Kuiper is het aantal scholen dat gebruik maakt van deze mogelijkheid echter minimaal en wordt het onderwerp erg opgeblazen. "Als het bijna niet voorkomt, kunnen we die achterdeur net zo goed helemaal dichtgooien", reageerde voormalig minister van Onderwijs Plasterk daarop in een radiodebat op 12 mei 2010.

Principe van vrijheid
Maar Kuiper vindt dat deze 'achterdeur' wel degelijk raakt aan iets heel principieels: "Als je het hebt over identiteit, dan is dat voor een klein aantal scholen verbonden aan een bepaalde leefstijl van leerlingen en leraren. Praktiserende homo's zullen daar niet willen werken omdat ze niet in die omgeving passen. In de praktijk zal een wetswijziging dus weinig veranderen. Maar het gaat hier om het principe van vrijheid. Om grondrechten die verankerd zijn in wet- en regelgeving waarbij scholen hun eigen personeelsbeleid kunnen voeren."

Bredere agenda
Kuiper benadrukte de gevoeligheid van dit onderwerp. Hij meent dat het bij de wetswijziging om een bredere agenda gaat: de verdachtmaking dat er binnen het christelijk onderwijs dingen gebeuren die niet mogen gebeuren. "Dat is iets wat me erg stoort", aldus Kuiper.

Bron: Besturenraad, 19 mei 2010

Zie ook: Radio-interview 12 mei 2010

> Terug naar het nieuwsoverzicht <