SGP: Plasterk legt bijl aan wortel onderwijsvrijheid

13 mei 2009

Minister Plasterk brengt de vrijheid van onderwijs in gevaar. Zijn stelling dat christelijke scholen docenten moeten benoemen, ook als die in hun leefwijze pertinent in strijd handelen met de grondslag van die school, legt de bijl aan de wortel van de bestaande onderwijsvrijheid.

Dat vindt SGP-kamerlid Van der Vlies. De SGP'er verwijst hiermee naar de brief die de minister onlangs naar de scholen stuurde en een interview dat hij afgelopen zaterdag gaf aan het Nederlands Dagblad. Plasterk vindt dat de grondslag van een christelijke school geen consequenties mag hebben bij het benoemen van homoseksueel samenlevende docenten en ander personeel. Zo maakt hij van de vrijheid van onderwijs een farce. Plasterk verbiedt christenen om hun grondslag z serieus te nemen, dat ze er naar handelen.

De SGP heeft hierover vragen gesteld aan het kabinet. Van der Vlies heeft zijn vragen niet alleen gericht aan de minister van OCW, maar ook gericht aan premier Balkenende. Dat laatste omdat de lijn die Plasterk propageert in strijd is met de onderwijsparagraaf uit het coalitieakkoord: "Scholen hebben recht op naleving en bescherming van hun grondslag en traditie."

Plasterks hoop dat orthodoxe christenen hun mening over homoseksualiteit zullen bijstellen, stelt de SGP'er eveneens aan de orde. "Houdt u de rele mogelijkheid open dat hun overtuiging niet verandert? Zo ja, garandeert u christelijke scholen dan de ruimte om in de eenheid van heel hun leven, zowel denken als doen, hun overtuiging te beleven?" Met de signalen die de minister nu afgeeft, wordt volgens Van der Vlies de overtuiging van de school van haar bestaansrecht beroofd. "Vindt u het wenselijk dat reformatorische christenen wel een geloofsovertuiging mogen hebben, maar er niet naar mogen handelen?"

In een toelichting op de vragen verklaart de SGP dat Plasterk de bijl aan de wortel van de onderwijsvrijheid legt. Mede gezien wat daarover in het regeerakkoord staat, gaat de SGP gaat ervan uit "dat CDA en ChristenUnie dit niet over hun kant zullen laten gaan".

Bron: Nederlands Dagblad / SGP, 13 mei 2009

> Terug naar het nieuwsoverzicht <