Dijksma: Nijmegen beperkt onderwijsvrijheid niet

1 maart 2009

De gemeente Nijmegen vindt dat leerlingen zoveel mogelijk op een school in de eigen wijk moeten zitten. Dit plan voor een bindend schooladvies is volgens staatssecretaris Dijksma niet in strijd met de vrijheid van schoolkeuze.

NijmegenDat schrijft de staatssecretaris van Onderwijs in antwoord op schriftelijke vragen van VVD, PVV en SGP.

De stad Nijmegen is met alle schoolbesturen overeengekomen om per 1 april leerlingen zo veel mogelijk te plaatsen op scholen in wijken waar ze wonen. Ouders mogen binnen de wijk waarin ze wonen een voorkeurschool opgeven, maar er is geen garantie dat hun kind daar ook wordt geplaatst. Nijmegen wil met de maatregel vorming van witte en zwarte scholen tegengaan.

De fracties van VVD, PVV en SGP zien in het plan van Nijmegen een aantasting van de vrijheid van ouders om hun kind te sturen naar de school van hun voorkeur.

Volgens staatssecretaris Dijksma is het plan van Nijmegen echter niet in strijd met de vrijheid van schoolkeuze. Ouders moeten bij een centraal aanmeldpunt minimaal drie en maximaal zes scholen opgeven waar zij hun kind willen plaatsen. Daarbij kunnen ze ook aangeven of de keuze voor een bijzondere school voor hen van betekenis is. Volgens de bewindsvrouw zal het kind altijd op de school van de gewenste richting worden geplaatst, zij het dat dit mogelijk niet altijd de eerst gewenste school van die richting is.

Ouders kunnen een verzoek tot heroverweging doen als de school die ze krijgen toegewezen toch niet naar hun zin is. Ook kunnen ouders in beroep gaan.

Dijksma benadrukt het project in Nijmegen een proef is waarover ze de Kamer in mei vorig jaar al heeft bericht.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 27 februari 2009

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <