Christelijke scholen Engeland onder kritiek

11 september 2008

De toenemende vrijheid voor christelijke scholen in Engeland blijft niet zonder tegenreactie. Organisaties die vinden dat belastinggeld niet aan bijzondere scholen moet worden besteed, hebben hun handen ineengeslagen in de zogenaamde ”Accord Coalition”.

De groep wil bij de overheid aandringen op verandering, zegt woordvoerder Alex Kennedy. Sinds vorige week geldt in Engeland en Wales een regel die religieuze scholen de vrijheid biedt alleen onderwijzers te benoemen die de grondslag onderschrijven. Ook heeft de school in sommige gevallen het recht leerlingen te weigeren, maar dat is zeer beperkt.

Deze wetswijziging was de concrete aanleiding voor de Accord Coalition. „Het is gewoon discriminerend”, aldus Kennedy. „Een school die met belastinggeld wordt betaald, behoort tot de publieke sector. Hij moet zich dan ook onderwerpen aan alle gelijkheidswetten voor de openbare ruimte. Een universiteit hoeft het niet te proberen mensen op religieuze gronden te weigeren.”

Van de 22.000 basisscholen in Engeland hebben zo’n 7000 een religieuze grondslag. De meeste behoren tot de protestantse Kerk van Engeland (4450) of tot de Rooms-Katholieke Kerk (2110). Verder zijn er enkele tientallen joodse en islamitische scholen. Vorige week heeft voor het eerst een hindoeschool bekostiging gekregen. Hierbuiten vallen de niet-gesubsidieerde scholen, waaronder honderd protestantse.

Volgens Kennedy leidt de wettelijke vrijheid van religieuze scholen in de praktijk zichtbaar tot problemen. „Vanmorgen nog kreeg ik een bericht van een moeder die haar kind niet naar de plaatselijke school kan sturen. Ook komt het voor dat onderwijzers op kerkelijke scholen geen kans hebben door te groeien naar hogere posities, omdat ze het verkeerde geloof hebben.”

Het is dan ook geen wonder dat het woord ”discriminatie” een van de meest gebruikte termen is op de internetpagina van Accord Coalition. Kennedy geeft toe dat scholen het recht hebben invulling te geven aan hun identiteit. „De wet biedt hun dat. En het gaat wat ver om te zeggen dat de wet onwettig is. Toch ervaren we dit als het maken van ongerechtvaardigd onderscheid.”

In het initiatief participeren de onderwijzersorganisatie Association of Teachers and Lecturers, de British Humanist Association en de theologische denktank Ekklesia. Vooral de deelname van deze christelijke organisatie is opvallend. Ekklesia stelt dat het christendom staat voor inclusief denken. Alleen onderwijzers benoemen die de grondslag onderschrijven ziet ze als het buitensluiten van mensen.

Maar het is niet alleen het toelatings- en benoemingsbeleid dat de coalitie zorgen baart. Kennedy vindt dat scholen ook inhoudelijk te veel ruimte genieten. „In moreel opzicht moet je kinderen niet één specifieke visie voorhouden. In gezin en kerk kan dat wel, maar in een publieke instelling als de school kan dat niet. Kinderen moeten in staat worden gesteld hun eigen visie te ontwikkelen. Uiteraard wel afgemeten aan het vermogen van het kind. We vragen niet een leerling van acht een opstel over euthanasie te schrijven.”

De ideale school voor Kennedy is een openbare instelling waarin kinderen van alle religieuze stromingen zich thuis voelen. Hij erkent dat dit nu niet zo is, wat bijvoorbeeld blijkt uit de particuliere christelijke scholen. „Er zal altijd een minderheid blijven die zich in de publieke sfeer niet thuis voelt.”

Kennedy verwijst naar een recente opiniepeiling waaruit zou blijken dat de meerderheid van de bevolking tegen staatsbekostiging van godsdienstige scholen is. „Ook in het parlement hebben we steun voor onze voorstellen.” Dat het aantal leerlingen in vooral de protestantse scholen toeneemt, brengt Kennedy niet in verwarring. „Dat valt te verklaren uit de bevolkingssituatie in de omgeving waar deze scholen staan.”
Klik hier!

Het netwerk van alle religieuze scholen in Engeland (Faith Schools’ Providers Group) reageerde direct met een gezamenlijke verklaring op de oprichting van Accord. Ze „verwerpen de beschuldiging dat godsdienstige scholen discrimineren of een splijtende werking hebben in de Britse samenleving.”

Ook bestrijden ze dat ze mensen weigeren op religieuze gronden. Ze staan juist „open” voor andersgelovigen. „Alleen als er te veel aanmeldingen zijn, kunnen we prioriteit geven aan leerlingen van de betreffende godsdienstige groep.” Verder benadrukt de verklaring dat scholen werken aan een „gevoel van sociale verantwoordelijkheid, gewoonlijk binnen een etnisch diverse context.”

De Catholic Education Service voegde naast de gezamenlijke nog een eigen verklaring toe. Het noemde de beschuldigingen van Accord „treiterig” en „schandalig”.

Accordwoordvoerder Kennedy zegt dat de verklaring van de scholen „niet onjuist”, maar wel „misleidend” is. „Het is zeker zo dat veel scholen openstaan voor alle soorten leerlingen, maar vele andere toch ook niet. Het is moeilijk te zeggen om hoeveel gevallen het gaat. Het belangrijkste euvel is dat ze het wettelijk recht hebben om dit te doen.”

Bron: Reformatorisch Dagblad, 11 september 2008

> Terug naar het nieuwsoverzicht <