VVD-dwang voor homo-lessen

17 december 2007

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil scholen, dus ook de christelijke en reformatorische, verplichten om aandacht te besteden aan homoseksualiteit. Zowel de minister als de Tweede Kamer reageerden afwijzend.

Het liberale Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming heeft in de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs hierover een motie ingediend. Ze is niet tevreden met antwoorden die minister Plasterk van Onderwijs over dit onderwerp gaf op schriftelijke vragen die het Kamerlid vier weken geleden stelde. Aanleiding voor de vragen was een recent interview met de bewindsman in het Reformatorisch Dagblad. Hij stelde daarin dat hij verwacht dat reformatorische scholen homoseksualiteit bespreekbaar zullen maken, maar dat hij ze daartoe niet kan en zal verplichten.

Plasterk gunt scholen de vrijheid om het praktiseren van homoseksualiteit als zonde te bestempelen. „Ik vind dat een buitengewoon ongelukkig en onwenselijk standpunt, laat dat helder zijn. Maar in juridische zin mag het. We hebben in Nederland vrijheid van onderwijs”, zei hij in het RD-interview.

In de schriftelijke vragen spitste VVD-Kamerlid Hamming de kritiek vooral toe op de uitlating van de minister dat scholen niet verplicht zijn homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Volgens het Kamerlid moeten scholen dit wel doen, net zoals ze aandacht besteden aan burgerschapsvorming. "Er moet op school meer aandacht zijn voor de waarde van verschillen tussen mensen", aldus Dezentjé Hamming. Aandacht voor acceptatie van homoseksualiteit moet wat de VVD betreft in de eindtermen van het voortgezet onderwijs worden opgenomen.

Minister Plasterk van Onderwijs vindt dat in de huidige wetgeving voldoende is vastgelegd dat scholen zich moeten bezighouden met homoseksualiteit. Bovendien is hij van mening dat scholen de vrijheid hebben om dit thema aan de orde stellen zoals zij dat zelf wensen. Scholen moeten er wel voor zorgen dat er een veilig klimaat is op hun school en dat homo’s niet worden gediscrimineerd. Ook het aanzetten tot discriminatie is strafbaar, zo benadrukt de bewindsman.

Ook in de Tweede Kamer bestaat er weinig animo voor de motie. Geen enkele fractie ondertekende de motie mee en geen enkele fractie wijdde er donderdag woorden aan. De Tweede Kamer debatteert binnenkort in commissieverband verder over homo-emancipatie. Daar zal opnieuw de vraag aan de orde komen welke taak scholen hebben op dit terrein.

Bron: Reformatorisch Dagblad

> Terug naar het nieuwsoverzicht <