Aangifte tegen islamitische school

29 november 2007

Het ministerie van Onderwijs heeft aangifte gedaan tegen de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Onderzoek door de onderwijsinspectie heeft strafbare feiten aan het licht gebracht. 

Zo heeft de school in 2005 en 2006 reizen georganiseerd naar heilige plaatsen in Saudi-Arabië. Een kleine 200 mensen deden mee aan de bedevaart. Het ging om docenten, leerlingen, ouders, maar ook een groot aantal buitenstaanders. De Ibn Ghaldoun-school ontving voor die reizen ruim 200.000 euro aan rijkssubsidie. De inspectie denkt bovendien dat veel facturen uit Saudi-Arabië zijn vervalst. 

De schoolleiding erkent dat de reisjes geen educatief doel hadden en heeft beloofd het bedrag van twee ton terug te betalen. Volgens de onderwijsinspectie is dat tot dusver niet gebeurd.

Verder heeft de school twee imams (44 en 66 jaar) op de loonlijst, van wie de inspectie niet heeft kunnen vaststellen dat ze ook echt voor de school werken.  Volgens de school vervullen zij een belangrijke sociale taak. Zo zouden ze beschikbaar zijn voor problemen van leerlingen en zorgen voor rust en sociale cohesie. 

Andere misstanden die volgens de inspectie aan het licht kwamen zijn gesjoemel met examencijfers, belangenverstrengeling bij de kinderopvang en gebrekkig financieel beheer. 

'Een mening'
De school wil nog niet reageren. De bestuursvoorzitter zegt alleen dat hij het inspectierapport beschouwt als "een mening". 

> Terug naar het nieuwsoverzicht <