Vrijstelling van leerplicht om godsdienstige redenen

6 juli 2007

Zelden zijn zoveel jongeren vrijgesteld van de leerplicht op grond van religie, gewetensbezwaren of levensbeschouwing als vorig jaar. De teller reikte tot 170, het hoogste aantal in tien jaar. Dat schrijft staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is niet duidelijk of de van leerplicht vrijgestelde jongeren thuisonderwijs krijgen. Dat is niet verplicht. Dijksma deelde eerder deze week in een debat de zorg van de Tweede Kamer over de noodzaak om deze jongeren goed onderwijs te garanderen. In het najaar komt ze met een voorstel over thuisonderwijs. Hiervoor moet de Leerplichtwet waarschijnlijk worden aangepast.

Het aantal van 170 dat op zogenoemde denominatieve gronden niet naar school hoeft, schommelde de afgelopen vijf jaar rond de 160. Alleen in het schooljaar 2003-2004 waren het er 122. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse rapportages van gemeenten over de uitvoering van de Leerplichtwet.

> Terug naar het nieuwsoverzicht <