Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Onderwijsraad en CGB

Dit is de oktoberbijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over nieuwsberichten en opiniestukken over de vrijheid van onderwijs in de media.

In afgelopen drie maanden is er geen bijdrage over het thema vrijheid van onderwijs verschenen. Dit heeft als oorzaak dat het erg rustig is in de media hieromtrent.

Twee kwesties zijn de afgelopen periode met name in het nieuws geweest met betrekking tot de vrijheid van onderwijs. De Onderwijsraad is een gezaghebbend advies aan het voorbereiden dat gaat over de toekomst van artikel 23 grondwet. In de aanloop daarvan vinden veel activiteiten plaats. Zo heeft de VGS voor de zomer al schriftelijk gereageerd richting de Onderwijsraad. Vervolgens is er een rapport geschreven door enkele hoogleraren dat handelt over het richtingenbegrip in artikel 23. In september jl. is een groot symposium gehouden door de Onderwijsraad waar veel belangengroepen en politici aanwezig waren om te brainstormen over dit thema. Opvallend is dat er meerdere malen veel waardering is uitgesproken voor de onderwijsvrijheid, ook vanuit hoeken waar je het niet direct zou verwachten. Rond de jaarwisseling hoopt de Onderwijsraad haar bevindingen te presenteren.

De andere kwestie is die van de homoseksuele docent op de Gereformeerd Vrijgemaakte school in Oegstgeest. De school wil hem gaan ontslaan wegens zijn relatie met een man. De docent is naar de Commissie Gelijke Behandeling gestapt. Dit is de eerste zaak die zich rond het ‘enkele feit’ in de AWGB voordoet. Een docent mag namelijk niet worden ontslaan vanwege het enkele feit van zijn homo-zijn. De vraag is of er hier bijkomende omstandigheden zijn die het ontslag rechtvaardigen. Daarom is er in de media ook veel aandacht aan gegeven. De VGS is zeer benieuwd wat de CGB in dezen gaat oordelen.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <