Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Bestrijden segregatie geen prioriteit

Het grote nieuws van de afgelopen maand is natuurlijk dat minister Van Bijsterveld in gesprek met de Volkskrant verklaarde dat het bestrijden van de segregatie op scholen geen prioriteit van dit kabinet meer is. Dit betekent een radicale breuk met eerder kabinetten die daartoe wel allerlei pilots startten om dit te bevorderen. Overigens heeft de minister gezegd aan de bestaande pilots niet te tornen maar geen nieuwe initiatieven te nemen. Ze wil vooral insteken op kwaliteit.

Het is toe te juichen dat de minister deze stap zet. Het is niet zo dat de segregatie op scholen geen probleem is. Echter, initiatieven vanuit de overheid om de segregatie te bestrijden gaan (en gingen) steeds samen met meer bemoeienis van de overheid op het terrein van toelating van leerlingen en zijn dus een bedreiging voor de vrijheid van onderwijs.

Overigens had de minister deze stap al aangekondigd in haar beleidsbrief aan de Tweede Kamer van 18 januari jl. (pagina 2 onderaan) Dit leidde echter helemaal niet tot commotie of media-aandacht. Het is blijkbaar toch nodig het een keer duidelijk in een landelijke krant te verkondigen.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <