Presentatiebijeenkomst

Op initiatief van de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017 is er onder leiding van Ton van der Schans een digitaal onderwijsleerpakket ontwikkeld over de schoolstrijd en schreef Marian Schalk het kinderboek Schoolstrijd.

Op DV woensdag 29 maart 2017 vindt de presentatie plaats van het leerpakket en het boek.
Plaats : Calvijnschool, Geerseweg 2, 3905 AS Veenendaal
Tijd : 14.00 uur - 15.30 uur

Programma

Presentatie kinderboek Schoolstrijd
Marian Schalk leest voor.
Hanneke van Eckeveld licht verschillende lesmogelijkheden rond het kinderboek toe.
> Lees meer over het kinderboek

Les over de schoolstrijd
Jan de Olde geeft een lesfragment uit het digitale onderwijsleerpakket aan leerlingen van groep 7/8 van de Calvijnschool.

Online gaan van het digitale onderwijsleerpakket
Ton van der Schans activeert de website www.100jaarvrijheidvanonderwijs.nl
> Lees meer over het leerpakket

Na afloop is er een hapje en drankje en kunt u kennismaken met leerpakket en boek.

Wilt u de presentatie bijwonen?
Meldt u dan aan bij Hanneke van Eckeveld: hveckeveld@debanier.nl of Ton van der Schans: a.a.vanderschans@driestar-educatief.nl.