Opinie

In de media zijn de achterliggende jaren heel wat voor- en tegenstanders aan het woord geweest. Een overzicht. Aanvullingen kunnen naar de webmaster gestuurd worden.

In het najaar van 2004 bracht de G.O.L.V. een bundel uit over de vrijheid van onderwijs. Daarin komen de toenmalige onderwijswoordvoerders van acht politieke partijen aan het woord. Deze bijdragen vormden de basis van een afzonderlijk overzicht van de visie van de politieke partijen op de vrijheid van onderwijs. Diverse partijen hebben sinds 2004 hun bijdrage bijgewerkt of opnieuw geformuleerd.

Naam (ligging)TitelDatum
(PvdA) Meningen over de vrijheid van onderwijs binnen PvdA verdeeld[2004-03-27]
E. Balemans (VVD)"Algemene vakken moeten seculier zijn"[2005-06-04]
Gijsbert van der Beek (christelijk onderwijs)Bijzonder onderwijs werkt juist aan integratie[2009-11-02]
Wouter van den Berg en Dirk-Jan Nijsink (SGP-jongeren)Tussen staatsbemoeienis en soevereiniteit in eigen kring[2007-10-12]
Besturenraad (protestants-christelijk)Haken en ogen aan bindend schooladvies[2009-02-11]
J. de Beus (PvdA)Het is tijd voor een linkse schoolstrijd, tegen de verzuiling[2004-02-06]
Dennis Bode (VOO)Denominaties zijn uit de tijd![2011-11-04]
Martin van den Bogaerdt (VOS/ABB)Na 100 jaar artikel 23 op de schop[2014-04-04]
W. Bos (PvdA)Bos morrelt aan toelatingsbeleid bijzondere scholen[2004-12-14]
Wouter Bos (PvdA)PvdA wil geen nieuwe schoolstrijd[2006-11-11]
M. Burggraaf (Chr. Hogeschool Ede)Formele bedreiding niet aan de orde[2004-03-04]
Jet Bussemaker (minister van onderwijs)Onderwijs moet zorgen voor verbinding in samenleving[2017-01-24]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Gelijke monniken, gelijke kappen[2008-07-25]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Artikel 23[2008-12-09]
Hoofdredactioneel commentaar (Reformatorisch Dagblad)Onderwijsinspectie moet niet morrelen aan onderwijsvrijheid[2020-01-11]
G. Dales (VVD)Alleen ruimte voor seculier onderwijs[2005-03-05]
Teun Dekker (PC-onderwijs)Antihomoverklaring en artikel 23[2022-06-02]
Jasper van Dijk (SP)Artikel 23, tijd voor een update?[2008-06-17]
Henk Dijkgraaf (cultuurfilosoof)Christenen moeten eigen onderwijs zelf financieren[2007-09-27]
H. Dijkstal (VVD)Huidige integratiedebat is gevaarlijk[2003-12-20]
Peter van Duijvenbode (adviseur bestuurlijke vernieuwing chr. onderwijs)Afschaffing religieus bijzonder onderwijs onliberaal[2006-06-05]
Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie)Artikel 23 van de Grondwet: afschaffen[2010-11-09]
R. Evers (rabbijn)Inspectie godsdienstles is nogal hypocriet[2002-12-20]
N.J. Ginjaar-Maas (VVD)Liberalisme betekent ruim baan voor bijzonder onderwijs[2005-10-21]
Mariëtte Hamer (PvdA)'Er moet voor ouders iets te kiezen blijven.'[2006-04-08]
Rody van Heijst en Lianne Ruitenbeek (SGP-jongeren)Open brief aan Onderwijsminister na zijn kritische noot over refoscholen[2023-04-11]
Ayaan Hirschi Ali (VVD)Ayaan Hirsi Ali over fundamentalisten op de Veluwe[2004-05-18]
A. Hirschi Ali (VVD)Hirsi Ali in publiek debat met Wiegel[2005-11-24]
G. van der Hoek (Driestar College, voorzitter Centr. Directie)Voorzichtigheid geboden in discussie onderwijs[2003-02-11]
M.J.A. van der Hoeven (CDA, minister van onderwijs)Maak werk van je identiteit[2005-08-30]
Rob Jetten, Thijs Kleinpaste (D66 (Jonge Democraten))Schaf religieus onderwijs af[2009-06-13]
F.A.J. Kalberg (staatsrechtdeskundige)Discriminatieverbod staat niet boven onderwijsvrijheid[2009-09-11]
A. Karens e.a. (GOLV/RMU)Aanval op bijzonder onderwijs als bliksemafleider voor falend integratiebeleid[2002-12-23]
James Kennedy (historicus / christen)Vervlakking van diversiteit en identiteit[2013-11-26]
Piet Keppel (ondernemer)Aantasting artikel 23 belemmert herstructurering onderwijs[2010-11-09]
L.D. van Klinken (reformatorisch schoolbegeleider)Verplicht integreren[2004-06-18]
Jos de Kock (theoloog, pedagoog)De christelijke school en de kerk: een discussiestuk[2013-07-15]
Willem Kok (SGP-jongeren)PRDV en artikel 23[2005-12-09]
I.A. Kole (Gereformeerde Gemeente)Nu is het zaak de krachten te bundelen[2004-01-31]
Bert Jan Kollmer (VOO) en Ritske van der Veen (VOS/ABB)Artikel 23: Onderwijsraad adviseert wel erg voorzichtig...[2012-05-16]
Wim Kranendonk (Reformatorisch Dagblad)Eigen kring ondergraaft eigen onderwijs[2017-09-23]
R. Kuiper (bijz. hoogleraar Ref. Wijsbegeerte)Open luiken refoscholen in lijn van Groen[2004-04-27]
R. Kuiper (bijz. hoogleraar Ref. Wijsbegeerte)Allochtonen op een refo-school[2004-02-20]
Wim Kuiper (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Segregatie[2010-02-23]
Wim Kuiper (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onzin over de vrijheid van onderwijs[2011-04-13]
Wim Kuiper (Verus)Wees zuinig op Nederlandse onderwijsstelsel[2017-01-24]
Wim Kuiper, Guido de Bruin (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onderwijs geen voertuig van liberale mensvisie[2009-06-13]
E.F. Lagerwerf-Vergunst (CU)School gebaat bij goede formulering grondslag[2007-10-11]
H. Lamberink (LVGS)Profileringsdrang politiek wint het van feiten[2004-01-20]
H. Lamberink (LVGS)Paarse politici bedreigen vrede in de samenleving[2009-09-04]
Henk Lamberink e.a. (LVGS)De vrijheid van onderwijs is bij linkse partijen niet veilig.[2010-09-11]
Bas Levering (PvdA)Het verdwijnen van artikel 23 is een kwestie van tijd[2006-04-19]
Jan Macdaniel (VGS)Acceptatieplicht in strijd met vrijheid van onderwijs[2014-09-29]
ds. L.W. van der Meij (Christelijk Gereformeerd, predikant)Deuren niet te wijd open[2004-10-28]
Pieter Moens (VGS)Nog genoeg ruimte voor christelijk onderwijs[2007-10-01]
Pieter Moens (VGS)Wetsvoorstel D66 schaadt onderwijsvrijheid[2013-05-08]
Pieter Moens en Gijsbert Vonk (VGS)'Enkele feit' speelt op refoscholen geen rol[2010-11-16]
Harry van der Molen en Geert Meijering (CDJA)CDA moet vrijheid van onderwijs nu redden[2008-09-25]
dr. A. de Muynck (Driestar Hogeschool)Wat mag christelijk onderwijs ons anno 2017 kosten? [2017-12-28]
S. Paas (Christelijk Gereformeerd, theoloog)Waarom het bijzonder onderwijs moet blijven[2003-12-23]
H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme)Pleidooi voor een nieuwe schoolstrijd[2003-12-18]
H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme)Onderwijs moet volkomen seculier zijn[2011-11-23]
jongeren RMU (reformatorisch)Reformatorisch onderwijs belangrijk?[2010-12-28]
Michel Rog (CNV)Open brief over weigering homoseksuele leerkrachten[2008-09-30]
André Rouvoet (CU)Aantasting vrijheid van onderwijs weegt zwaar[2009-05-13]
Bert-Jan Ruissen (SGP - Europees Parlement)Donkere wolken pakken zich samen boven christelijke scholen in Europa[2022-06-16]
Peter Schalk (RMU)Laat ouders onderwijsvorm kiezen die bij hun kind past[2009-08-29]
Peter Schalk (RMU)Vervangen enkele feit constructie[2014-04-14]
Ton van der Schans (VGS)Reformatorisch onderwijs draagt verantwoordelijkheid voor heel het volk[2017-06-15]
C. Schavemaker en J. de Vries (humanist)Herschrijf artikel 23 op basis van mensenrechten en rechten van het kind[2006-05-12]
Patrick van Schie (VVD)Islamitisch onderwijs vertraagt integratie en emancipatie. Daarom moet artikel 23 van de Grondwet wijken[2003-12-18]
L.M.P. Scholten (Gereformeerde Gemeente in Nederland)Geloven in bange tijden[2004-03-06]
Prot. Chr. Schoolleiders (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Wijzigen vrijheid van onderwijs ongewenst en onnodig[2012-03-22]
Gert Schutte (GPV, oud-lid Tweede Kamer)Is geestelijke vrijheid nog veilig bij VVD?[2005-10-10]
G.J. Schutte (CU (GPV))Niet te veel rommelen aan artikel 23[2006-05-17]
Gert-Jan Segers (CU)Vrijheid van onderwijs breekpunt[2012-08-31]
W. Simons (rechts liberaal)Enkele-feit-bepaling en gelijkheidsdenken[2011-01-04]
S. Slagter (VO-raad)Bijzonder én openbaar onderwijs koesteren[2010-11-29]
A. Slob (CU)Ruimer toelatingsbeleid helpt zwarte school niet[2004-03-05]
A. Slob (CU)Graag een open discussie over onderwijsvrijheid[2004-01-02]
Sven Stevenson (PvdA (Jonge Socialisten))Plasterk is goed bezig[2008-09-27]
H. Strietman (Verus (voorheen: Besturenraad, besturenorganisatie voor Protestant-Christelijk onderwijs))Onderwijs en integratie: vrijheid in gebondenheid[2004-01-20]
J.J. Suurmond (theoloog, psycholoog)De C van Christelijke scholen is springlevend[2005-04-19]
Telderstichting (VVD)De grenzen van de open samenleving[2005-10-06]
Jan Jarig van der Tol (GMV/GVOLK, voorzitter vakgroep onderwijs)Op weg naar de echte onderwijsvrijheid? Wijst Veling ons de goede richting?[2006-02-24]
W.C. van der Toorn (reformatorisch schoolleider)Open toelatingsbeleid biedt kansen voor refoscholen[2013-02-16]
Aleid Truijens (columnist De Volkskrant)Truijens: "Eén school voor alle gezindten"[2009-08-25]
Wim Uphoff (onderwijsmanager)Geen onderscheid in zuilen meer, maar in onderwijsconcept[2006-11-09]
Joost Veldman (SGP-jongeren)Vrijheid van onderwijs Kostbaar geschenk of noodzakelijk kwaad?[2005-10-26]
Kars Veling (CU, directeur VO-school)Veling wil af van gemorrel aan artikel 23[2006-02-14]
Kars Veling (CU, directeur VO-school)Maak alle scholen bijzonder[2006-05-25]
F. Vergeer (SP)SP wil ontmoeting vóór onderwijsvrijheid[2005-03-05]
prof. mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen (hoogleraar onderwijsrecht)Argumenten tegen artikel 23 te weerleggen[2017-11-20]
ds. W. Visscher (Gereformeerde Gemeente, predikant)Waakhond voor het reformatorisch onderwijs[2004-01-02]
D. Vogelaar (Pieter Zandt scholengemeenschap, rector)Minister mag reformatorisch onderwijs niet dwingen luiken te ver te openen[2004-04-29]
Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker)Wetsvoorstel 'toelating' is symboolwet[2010-04-08]
Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker)Waarom is vrijheid van onderwijs zo belangrijk?[2013-11-01]
H. Vos (VGS)VGS hekelt aanval Zalm op refo-scholen[2002-12-18]
J. Wallage (PvdA)Nederland wordt onverdraagzaam[2004-01-31]
G. Zalm (VVD)VVD-leider Zalm beperkt ethische vrijheid scholen[2002-12-17]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Tijd voor discussie over onderwijsvrijheid[2004-04-25]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Vetrek van openbaar maakt nog niet bijzonder[2006-02-17]
Paul Zoontjes (hoogleraar onderwijsrecht)Vrijheid van onderwijs onder druk[2009-09-11]