Acceptatieplicht in strijd met vrijheid van onderwijs

Jan Macdaniel (VGS) - afkomstig uit: website VGS (2014-09-29)

In reactie op de actie van Kamerlid Ypma, PvdA, zet Jan Macdaniel, voor de VGS, de besturenorganisatie voor het reformatorisch onderwijs, de bezwaren tegen de acceptatieplicht op een rijtje.

  • De PvdA stelt bij monde van mevrouw Ypma dat vrijheid van onderwijs staat voor maximale keuzevrijheid van ouders. Dat betekent dus ook dat groepen ouders de keuze hebben scholen in stand te houden die het leef en opvoedingsklimaat van thuis weerspiegelen. Daar kan een gesloten toelatingsbeleid bij horen. Dat hoort dan bij de vrijheid van ouders en bij de vrijheid van onderwijs.
  • De Onderwijsraad heeft het wetsvoorstel acceptatieplicht in 2010 ontraden. Er worden verschillende argumenten genoemd, maar het hoofdargument om te komen tot een afwijzing van het wetsvoorstel is dat het weinig verandert aan de bestaande situatie.
  • Proportionaliteit. Een kleine minderheid van de scholen in Nederland (1 of 2 procent) maakt serieus gebruik van de mogelijkheid om een strikt toelatingsbeleid te voeren. Dit zijn met name (maar niet uitsluitend) reformatorische scholen. Is het proportioneel om een maatregel te treffen die een kleine minderheid zo direct raakt? Daarnaast zijn er nauwelijks gevallen bekend van problemen die er waren rond deze scholen waar ouders zich onterecht afgewezen voelden.
  • Het argument dat vaak wordt aangevoerd, en dat doet de PvdA nu ook, is dat kinderen op oneigenlijke gronden worden afgewezen. Scholen willen een kind niet graag plaatsen en voeren de religieuze grondslag aan om een kind buiten de deur te houden. Er is echter geen enkel rapport bekend dat aantoont dat dit op structurele basis zou voorkomen.

Gepubliceerd op de website van de VGS