Vrijheid van onderwijs breekpunt

Gert-Jan Segers (CU) - afkomstig uit: SBM - Besturenraad (2012-08-31)

“De ChristenUnie zal nooit in een kabinet gaan zitten dat de vrijheid van onderwijs wil inperken”, zegt kandidaat-Kamerlid Gert-Jan Segers stellig. Het “fantastische Nederlandse onderwijsstelsel” staat volgens hem echt onder druk. “Een SP-minister van Onderwijs vind ik geen aangenaam vooruitzicht.”

Het verhoopte Kamerlidmaatschap is voor de politicoloog Segers een “sprong in het diepe”. Begonnen als medewerker van de toenmalige RPFKamerfractie, stond hij na een verblijf van acht jaar in het buitenland voor de keuze tussen journalistiek en politiek.

Het werd het laatste. “Politiek is kleur bekennen, niet aan de zijlijn blijven.” Na directeur te zijn geweest van het Wetenschappelijk Instituut van de partij, wacht nu het Kamerlidmaatschap. “De Kamer is een prachtige plek om vanuit mijn diepste overtuiging – de navolging van Jezus – midden in de samenleving te staan.”

Scheefgroei
Meer aandacht voor onderwijs, ook in financiële zin, staat bij Segers hoog in het vaandel. Dat er inmiddels ruim 140 miljard euro naar curatieve doelen gaat (met name zorg en sociale zekerheid) en slechts ruim 30 miljard naar onderwijs, tekent volgens hem de “scheefgroei” in de overheidsbestedingen. “We zijn veel meer gericht op repareren dan op investeren in talent. Als we een kenniseconomie willen zijn, is het cruciaal om in onderwijs te investeren.” Dat betekent voor Segers niet dat het onderwijs ten dienste moet staan van de economie en alleen maar economisch nuttige kennis en vaardigheden moet overdragen. “Een kenniseconomie vraagt juist om brede vorming, om het bijbrengen van kritische zin en het stimuleren van creativiteit en innovatie. De talenten die God je heeft gegeven, ontdekken en ontwikkelen – daar is onderwijs voor bedoeld. Een slecht functionerende economie kan wel eens een indicatie zijn van gebrekkige vorming in het onderwijs.”

Vertrouwen
Scholen verdienen volgens Segers vertrouwen om hun belangrijke taak goed te kunnen uitvoeren. Met het organiseren van een onderwijsdag in maart 2012 heeft de ChristenUnie een begin gemaakt met het herstel van het gedeukte vertrouwen tussen politiek en onderwijsveld. Wederzijdse denigrerende uitspraken en het doordrukken van “speeltjes” als de prestatiebeloning waren daar in de ogen van Segers debet aan.

De ChristenUnie wil investeren in vertrouwen door onder meer de regeldruk te verminderen. Zo komt er wat de partij betreft geen centrale uniforme toetsing en kan 30% van de kerndoelen worden geschrapt. De professionals voor de klas moeten weer de ruimte krijgen.

Dat laatste betekent voor de onderwijsinstellingen dat zij moeten snijden in hun management, vindt het kandidaat-Kamerlid. Hij vindt het idee van D66 om met scholen af te spreken welk percentage van hun budget ze ‘in de klas’ moeten besteden, zo gek nog niet. “Dat is geen demagogie, het personeel is vaak een sluitpost. We moeten echt investeren in leraren.” Ook de doorgaande schaalvergroting is hem een doorn in het oog. Hij pleit daarom voor “herstel van de menselijke maat” en behoud van de kleinescholentoeslag.

Angstvisioen
De vrijheid van onderwijs wordt een “nieuw politiek strijdpunt”, verwacht Segers. “Ons fantastische stelsel staat onder druk. Ik zie een ontwikkeling richting staatsonderwijs.” Partijen als D66 en SP “zijn een bedreiging voor scholen als de Beatrixschool in Den Haag en de Eloutschool in Rotterdam”. Dat zijn scholen met een open toelatingsbeleid die wel duidelijke eisen stellen aan de identiteit van de leerkrachten. Niet alleen om haar pleidooi voor de acceptatieplicht, maar ook om haar “reflex om het onderwijs met steeds meer regelgeving naar haar hand te zetten” is Segers beducht voor een kabinet waaraan de SP deelneemt. “De ChristenUnie zal nooit in een kabinet gaan zitten dat de vrijheid van onderwijs wil inperken. Een SP-minister van Onderwijs vind ik geen aangenaam vooruitzicht.”

Bron: SBM september 2012 p. 6