Onderwijs moet volkomen seculier zijn

H. Philipse (hoogleraar Utrecht; bekend vanwege atheïsme) - afkomstig uit: Liberales.be (2011-11-23)

[...]

Wat vind je van bijzonder (met name religieus) onderwijs in Nederland?
Herman Philipse: Ik ben een sterke voorkeur van het Franse systeem van de laïcité, waarbij er een strikte scheiding is tussen religie en staat en waar het onderwijs volkomen seculier is. Voor religie is in dit model de privésfeer toebedeeld. Frits Bolkestein en anderen spelen weleens met de gedachte van de pragmatische functie van religie in een samenleving. Ik ben, zoals gezegd, een voorstander van laïcité en zodoende geen voorstander van bijzonder onderwijs. Ik ben ervoor dat de staat alleen maar onderwijs financiert wat puur wetenschappelijk is en niet levensbeschouwelijk. De levensbeschouwingen laat je dan aan de burger over. In die zin ben ik liberaler dan Bolkestein. Dat deel waar mensen duidelijk van elkaar verschillen en allerlei meningen willen meegeven waar geen enkele goede reden voor is, mensen die hun kinderen indoctrineren met bepaalde onwaarheden, daar moet de staat niet aan mee betalen. Dat vind ik niet juist. Het beginsel van laïcité of de scheiding van kerk en staat berust op drie onderling nauw verweven waarden: gewetensvrijheid, rechtsgelijkheid van verschillende religieuze of geestelijke richtingen, en de neutraliteit van de politieke macht.

Is het wel moreel om kinderen te indoctrineren met religie waarvan je wel kunt nagaan dat dat niet waar is?
Herman Philipse: Nou, als de ouders er van overtuigd zijn dat het niet waar is, is het zeker immoreel.

Ja, maar als de ouders het zouden kunnen weten?
Herman Philipse: Ja, dat is nog een interessante vraag. Als de ouders er van overtuigd zijn dat het wel waar is, dan is het niet immoreel.
Jouw vraag is: kunnen die ouders er fatsoenlijker wijze er van overtuigd zijn dat het waar is?

[...]

Bron: Fragment uit een interview met Herman Philipse op de Belgische website Liberales