Reformatorisch onderwijs belangrijk?

jongeren RMU (reformatorisch) - afkomstig uit: RMU-contact (2010-12-28)

Is reformatorisch onderwijs belangrijk? Zo ja, waarom dan? Twee leerlingen aan het woord. Met ervaring in reformatorisch én openbaar onderwijs. Over meningsvorming, uitkomen voor je geloof en de Bijbel op school.

Marlinde van AsReformatorisch onderwijs belangrijk? Marlinde van As uit Oene hoeft niet eens na te denken: "Ja, omdat je in een levensfase zit waarin je jezelf nog moet vinden en je mening nog moet vormen". Ze vult direct aan: "Op een reformatorische school kun je praten over wat voor jou belangrijk is als christen, maar ook hoe je vragen kunt beantwoorden over je geloof". Marlinde heeft de basisschool, het voortgezet onderwijs en nu ook het MBO 'in eigen kring' doorlopen. Als groot voordeel ziet de 19-jarige SPW-studente datje het geloof kunt delen met elkaar en dat je vragen kunt stellen over je geloof. Marlinde: "We hebben allerlei discussies over het geloof, waardoor je leert je mening beter te verwoorden".

Meningsvorming
Marit van Eek uit Enkhuizen moest in de praktijk al jong haar eigen mening geven. Zij heeft na een reformatorische basisschool op een regionale openbare scholengemeenschap gezeten. Dat was niet altijd gemakkelijk. Marit: "Ik voelde me soms wel een eenling, maar op een gegeven moment ben ik het gaan accepteren en heb ik er nooit heel erg veel moeite mee gehad". Marit kon er niet omheen om haar mening te geven: "Op een gegeven moment ben ik heel eerlijk er voor uitgekomen dat ik christelijk ben. Nadat ik eerlijk gezegd had waarom ik op zondag niet kon/mocht afspreken en wat ik dan wel ging doen, kreeg ik meer respect van mijn medeleerlingen".

Marlinde kan zich hierbij het nodige voorstellen en ziet ook voordelen aan een openbare school: "Op een andere school moet je meer voor je mening uitkomen, waardoor je later misschien beter je mening kunt verdedigen. Ook zul je daar meer mensen uit verschillende culturen in je klas krijgen, waardoor je veel leert en je vooroordelen zullen verdwijnen". Marit beaamt dat: "Je leert met iedereen omgaan. Ik heb een tijdje bij Turkse en moslimjongens in de klas gezeten. Heel leerzaam maar ook heel mooi dat ze jou respecteren zoals je bent".

Marit van EckPositief
Marit die nu een opleiding tot onderwijsassistente volgt aan het Hoornbeeck wijst nog wel op een ander kant van een openbare school, namelijk de band met leeftijdgenoten uit de gemeente: "Ik merkte dat ik op een gegeven moment niet meer voor verjaardagen werd uitgenodigd. Ikzag de mensen van de kerk alleen op catechisatie en soms bij de JV. In het begin heb ik hier erg mee gezeten, maar toen ik meer vriendinnen van school kreeg en niet altijd in het weekend meer naar de JV kon gaan vond ik het minder erg". De 18-jarige Enkhuizense raadt een openbare school niet af. Ze is echter wel heel positief over een reformatorische school: "Ik vind het belangrijk dat de dag begonnen en geëindigd wordt met God. Je dankt God dat Hij iedereen veilig naar school heeft gebracht en aan het einde van de dag dank je God en vraag je of Hij mee wil gaan op de terugweg". Marlinde sluit hierbij aan: "Ik vind het belangrijk dat de school zich houdt aan de Bijbel en dat van daaruit de regels zijn opgesteld. Dit is ook de meerwaarde aan een reformatorische school en daarom zou ik dat aanbevelen".

Dit artikel is overgenomen uit RMU Contact, Ledenmagazine van de Reformatorische Maatschappelijke Unie, 26e jg. nr. 5, dec. 2010. Het is geschreven door André Lagendijk.