Bijzonder én openbaar onderwijs koesteren

S. Slagter (VO-raad) - afkomstig uit: Website VO-raad (2010-11-29)

[...]

Vrijdagmiddag [26 november] was ik op uitnodiging van Johan van Putten, voorzitter van het College van Bestuur, te gast op de Pieter Zandt Scholengemeenschap. De school vierde haar zilveren jubileum: 25 jaar reformatorisch onderwijs in Kampen en omgeving. In aanwezigheid van veel genodigden, (oud-)leerlingen, (oud-)medewerkers en bestuursleden nam ik deel aan een debat over de toekomst van het bijzonder onderwijs.

Je merkt direct dat bestuur en medewerkers de (vaak lastige) maatschappelijke vragen over toelatingsplicht en homo-beleid niet uit de weg gaan. Vanuit krachtige en goed onderbouwde opvattingen wordt stelling genomen en uitgelegd hoe men tot een standpunt komt.

Ik ben ervan overtuigd dat scholen als de Pieter Zandt Scholengemeenschap de samenleving veel te bieden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe vormen van leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid. De school participeert niet voor niets in het project van maatschappelijk ondernemerschap van het Zijlstra Center. Daarom riep ik betrokkenen op vooral te zoeken naar een meer zichtbare bijdrage aan dit maatschappelijke debat en contacten met andersdenkenden actief op te zoeken.

Het bijzondere van het Nederlandse onderwijs is nog altijd ons pluriforme systeem met bijzondere en openbare scholen. Dit rijk geschakeerde bestel moeten we koesteren en de bestaanszekerheid ervan versterken door te tonen welke bijdrage al die verschillende scholen aan onze maatschappij leveren. Dan worden alle scholen maatschappelijke ondernemingen. Tijdens de slotzang klonken krachtige hele noten; ik kon nog goed meekomen.

Dit is een fragment van het weeklog dat VO-raad voorman Sjoerd Slagter schreef over de week van 22 - 26 november 2010. Het weeklog wordt gepubliceerd op de website van de VO-raad.