Truijens: "Eén school voor alle gezindten"

Aleid Truijens (columnist De Volkskrant) - afkomstig uit: De Volkskrant (2009-08-25)

Aleid Truijens schreef op 25 augustus 2009 een column voor De Volkskrant onder de titel God hoort niet op school. Zij zet stevig in met de vraag "Mag een school ideeŽn opdringen aan kinderen, of dat nu joodse, christelijke of islamitische ideeŽn zijn?" Haar antwoord is kort en krachtig: "Nee!"

Aleid TruijensVervolgens zet zij uiteen dat haar visie niet alleen betrekking heeft op islamitische scholen als As Siddieq. Zij is van mening dat de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de grondwet, wordt bijgesteld.

"Vrijheid van onderwijs, het klinkt mooi natuurlijk. Helaas betekent het geen vrijheid voor de ouders om een school te kiezen Ė bijzondere scholen mogen leerlingen weren Ėmaar vrijheid om scholen te stichten naar levensovertuiging, die in volkomen vrijheid te besturen en daar kinderen te leren wat de stichters goeddunkt. Dit alles blindelings gefinancierd door de overheid." Zij concludeert dat dit grondrecht uit 1917 de integratie lelijk in de weg staat.

Artikel 23
Behalve de problemen rond orthodox-islamitische scholen zijn er volgens haar meer goede redenen om artikel 23 af te schaffen. "Het gaat om principiŽle vragen: mag een school ideeŽn opdringen aan kinderen, of dat nu christelijke, joodse, islamitische of antroposofische ideeŽn zijn?"

Mevrouw Truijens beantwoordt deze vraag nadrukkelijk ontkennend. "Kinderen moeten worden beschermd tegen gevaarlijke lariekoek. Dat vrouwen minderwaardige wezens zijn bijvoorbeeld. Dat homoseksualiteit een enge zieke is, dat het negroÔde ras laag ontwikkeld is, dat de Holocaust een verzinsel is en deze rechtspraak niet de onze is."

"Een school waar mensen van alle gezindten werken, die kinderen leren welke opvattingen en geloofsrichtingen er zoal in de wereld bestaan - wat een walhalla zou dat zijn, zoín school. God, mocht Hij bestaan, heeft alle kindertjes even lief en heeft hen uitgerust met een verstand en een vrije wil. Het is aan ons om ze dat verstand te laten ontwikkelen, zodat ze zelf kunnen kiezen."

Zie ook: