Aantasting vrijheid van onderwijs weegt zwaar

André Rouvoet (CU) - afkomstig uit: Reformatorisch Dagblad (2009-05-13)

Als het kabinet de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst of de beschermwaardigheid van het leven aantast, is voor de ChristenUnie een grens bereikt.

Dat viel op te maken uit de Groen van Prinstererlezing die ChristenUnieleider en vicepremier Rouvoet 13 mei 2009uitsprak in Utrecht. ”Er kan een moment zijn dat het te bereiken resultaat niet meer opweegt tegen wat moet worden prijsgegeven”, aldus de bewindsman.

Rouvoet voelt zich wat betreft de uiterste grens van een compromis thuis bij de opvatting van wijlen CDA-denker prof. dr. C. Klop. Die stelde: ”De grenzen van het compromis liggen daar waar aan fundamentele principes van één van beide partijen afbreuk zou worden gedaan.” Rouvoet voegde daar aan toe: ”Wat de ChristenUnie betreft kunnen we dan denken aan thema’s als beschermwaardigheid van het leven, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs.”

De opmerkingen van Rouvoet komen op een moment dat het onderwerp vrijheid van onderwijs in politiek Den Haag volop in discussie is. Minister Plasterk van Onderwijs, die tevens verantwoordelijk is voor homo-emancipatie, stuurde tegen de zin van ChristenUnie en CDA een brief naar schoolbesturen waarin staat dat zij leerkrachten niet mag weren of ontslaan vanwege een homoseksuele relatie of vanwege samenwonen. Plasterk (PvdA) vergat daarbij te vermelden dat er een uitzonderingsbepaling is in de Algemene wet gelijke behandeling die zegt dat scholen de ruimte wel hebben voor maatregelen als de leefwijze van de leerkracht verwezenlijking van de grondslag in de weg staat.

Tijdens de discussie merkte Rouvoet op dat het kabinet enkele maanden geleden al heeft vastgesteld dat de bestaande balans die er is tussen de vrijheid van onderwijs en de antidscriminatiebepaling niet zal worden aangetast. Op dit moment bereidt het kabinet antwoorden voor op schriftelijke Kamervragen die CU en CDA over de brief van Plasterk hebben gesteld.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 13 mei 2009