Haken en ogen aan bindend schooladvies

Besturenraad (protestants-christelijk) - afkomstig uit: website Besturenraad (2009-02-11)

De gemeente Nijmegen en de gezamenlijke schoolbesturen gaan ouders van kinderen vanaf drie jaar voortaan een bindend schooladvies geven. Wij juichen vernieuwende initiatieven in de strijd tegen segregatie toe, maar zien nogal wat haken en ogen aan een bindend schooladvies.

Een bindend schooladvies is volgens ons juridisch moeilijk houdbaar, omdat het op gespannen voet staat met de vrijheid van schoolkeuze. Wij zouden het onwenselijk vinden als zo'n advies er toe leidt dat veel kinderen worden geplaatst op scholen waar hun ouders niet achter staan. De suggestie dat de gemeente bevoegd is om een bindend schooladvies te geven, is ook onjuist.

Volgens een inschatting van de gemeente Nijmegen zal in 95% van de gevallen het schooladvies overeenkomen met de eerste voorkeur van de ouders. Dat betekent dat toch een aanzienlijk aantal kinderen (5%) op een school geplaatst zal worden die niet de eerste voorkeur van de ouders heeft. Gezien de omvang van het segregatieprobleem zal dat aantal in werkelijkheid waarschijnlijk aanzienlijk hoger liggen. Bovendien kan deze afspraak tussen de Nijmeegse schoolbesturen niet voorkomen dat ouders hun kinderen op scholen in naburige gemeenten aanmelden.

Positieve maatregelen
De Besturenraad ziet meer in positieve maatregelen om segregatie te bestrijden. Dat kan bijvoorbeeld door zwarte scholen extra te faciliteren, waardoor ze zich met een aansprekend aanbod aantrekkelijker kunnen maken, ook voor witte en hoogopgeleide ouders. Ook het stimuleren van ouderinitiatieven voor gezamenlijke aanmelding van witte kinderen op zwarte scholen juichen wij toe.

Verder bieden uitwisselingsprogramma's tussen witte en zwarte scholen kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen de kans om ondanks segregatie duurzaam onderling contact op te bouwen. Een voorbeeld is het uitwisselingsproject 'Jouw school, mijn school', dat de Besturenraad samen met de Marnix Academie in Utrecht heeft ontwikkeld.

Bron: Besturenraad, 11 februari 2009