Huidige integratiedebat is gevaarlijk

H. Dijkstal (VVD) - afkomstig uit: N.R.C. (2003-12-20)

In hoeverre mag de staat zich met het integratieproces bemoeien?

"De overheid moet erg terughoudend zijn wat betreft de persoonlijke levenssfeer van mensen. Nu wordt beweerd dat mensen op grond van de scheiding van kerk en staat hun culturele identiteit moeten afleggen. Dat is volstrekte onzin. Geloof en culturele identiteit kun je ook bij katholieken of protestanten niet losknippen. Dat betekent niet dat je je op de vrijheid van godsdienst kunt beroepen als je iets wilt doen dat tegen de wet is. In de jaren tachtig werden homoseksuele leraren geweerd op protestante scholen. Ook toen botsten twee grondrechten. Als compromis hebben we de Wet gelijke behandeling bedacht."

Zou je in Nederland islamitische hoofddoeken op scholen moeten verbieden, zoals nu in Frankrijk?

"Nogmaals, de overheid moet zich terughoudend opstellen. Ik zie dan ook niet in waarom die zich zou moeten bemoeien met het dragen van joodse keppeltjes, katholieke kruizen en islamitische hoofddoeken. Het heeft die plicht wel als het functioneel is, als bijvoorbeeld de veiligheid van mensen in het geding is. Zo is het bijvoorbeeld gevaarlijk als meisjes hun hoofddoek ophouden tijdens de gymnastieklessen. Daar ligt voor mij voorlopig de grens van de overheidsbemoeienis."