Plasterk is goed bezig

Sven Stevenson (PvdA (Jonge Socialisten)) - afkomstig uit: Nederlands Dagblad (2008-09-27)

Met hun oproep om minister Plasterk aan te pakken, plaatsen de CDA-jongeren artikel 23 boven alle andere grondwetsartikelen. Dat deugt niet volgens de Jonge Socialisten.

Het CDJA staat op haar achterste benen nu minister Plasterk zich ondubbelzinnig heeft uitgesproken tégen de weigering van reformatorische scholen om homoseksuele leraren aan te nemen. De jongeren van het CDA beroepen zich op de vrijheid van onderwijs, artikel 23 van onze Grondwet. Op basis daarvan stellen zij dat de politiek zich niet mag bemoeien met het beleid van de school ten aanzien van (homo)seksualiteit. Maar waar blijft de compassie met de vrijheidsbeperking voor homo's die de wens van de reformatische scholen met zich meebrengt?

In het waarborgen van de vrijheid van onderwijs moet het functioneren van leraren centraal staan. Wat ons betreft mag het daarbij niet om iemands privé-leven gaan. Welke motivatie heeft iemand om bij een bepaalde school te solliciteren? Is deze persoon bereid de grondslag van de school op leerlingen over te dragen? Het enkele feit van iemands (homo)seksualiteit mag daarin geen rol spelen.

Gelijkwaardig
De rechten die wij halen uit onze Grondwet, moeten weloverwogen met elkaar vergeleken worden. Zeker als deze op gespannen voet met elkaar staan. De rechten van docent en school zijn daarom gelijkwaardig. Het CDJA betoogt dat de vrijheid van religieuze minderheden door het initiatief van Plasterk wordt beteugeld. Het ongelijk van dit betoog zit in het simpele feit dat met hun oproep het CDJA juist artikel 23 boven alle andere grondwetsartikelen plaatst.

Voor de PvdA is het gelijkheidsideaal een van de bronnen van haar missie. Maar het verbod op discriminatie (artikel 1) is tegelijk ook het werktuig om te zorgen voor een eerlijke verdeling van kansen, gelijkheid en solidariteit. Dat geeft de PvdA echter net zo min als het CDA het recht om 'ons' grondwetsartikel boven andere te plaatsen. Hierin schuilt ook de kracht van de ingreep die Plasterk wil nemen in het benoemingenbesluit. Het creëert een balans tussen de rechten van homo's en de vrijheid van onderwijs. De enige voorwaarde die Plasterk stelt, is dat bij benoemingen gekeken moet worden naar het totale handelen van leerkrachten.

Het ethisch dilemma waar het CDJA zich zorgen over maakt, snijdt naar twee kanten. De CDA-jongeren durven echter maar een van deze kanten eruit te lichten. Het pleidooi van Plasterk is weloverwogen en plaatst de behandeling van homoseksuele leraren in een bredere context. Als men voorbij artikel 23 durft te kijken verdient de minister van Onderwijs dan ook alle steun.

Sven Stevenson is voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA.

Dit artikel is verschenen in het Nederlands Dagblad.