PvdA wil geen nieuwe schoolstrijd

Wouter Bos (PvdA) - afkomstig uit: Reformatorisch Dagblad (2006-11-11)

De vrijheid van onderwijs ligt onder vuur. Met name de VVD morrelt daaraan. Staat u pal voor artikel 23 van de Grondwet?

"Ik sta pal voor de vrijheid van onderwijs. Wel ligt die in essentie bij de ouders. Zij hebben het recht hun kind geplaatst te krijgen bij de school van hun keuze. Die vrijheid ligt niet bij schoolbesturen. Daar ligt natuurlijk een spanningsveld.

In een wetsontwerp hebben wij gepleit voor het recht op vrije schoolkeuze. Keerzijde daarvan is de acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat bijzondere scholen, die nauwelijks nog werk maken van hun grondslag, kinderen van ouders moeten aannemen die de grondslag respecteren. Daar mogen we ons als overheid wat actiever mee bemoeien. Zo kun je de vorming van zwarte en witte scholen tegengaan.

Het zou mij heel veel waard zijn om een grotere menging van zwart en wit op scholen te bevorderen. Maar dan wel op basis van samenwerking en vrijwilligheid. Ik voel er niet voor rechtens zaken af te dwingen. Ik ben zeer tegen een nieuwe schoolstrijd.

Wij maken wel meteen een uitzondering voor bijzondere scholen die een jarenlange traditie hebben waarin ze in hun onderwijs actief bezig zijn met hun grondslag. En zo ook hun leraren en leerlingen selecteren. Denk aan orthodox-Joodse, aan islamitische en orthodox-christelijke scholen. Daar zou een uitzondering op de acceptatieplicht gemaakt kunnen worden."

Fragment uit een interview met Wouter Bos in het Reformatorisch Dagblad