Hirsi Ali in publiek debat met Wiegel

A. Hirschi Ali (VVD) - afkomstig uit: Trouw (2005-11-24)

Laten we ook een open debat voeren over de positie van het bijzonder onderwijs. Ik pleit al enige tijd voor afschaffing van art. 23 omdat dat artikel volgens mij de enorme achterstand van niet-westerse immigranten in stand houdt en vergroot. Het onderwijs is het beste middel om migranten in Nederland te integreren. Dankzij art. 23 zijn onze scholen gescheiden langs lijnen van etniciteit en geloof. Voor de migranten is dit buitengewoon nadelig. Zij krijgen geen kans om met autochtone Nederlanders om te gaan, om de taal te leren, en de sociale, vaak ongeschreven codes te leren die voor een goed functioneren in Nederland noodzakelijk zijn. Wat nu ‘vrijheid van onderwijs’ heet, betekent onvrijheid voor het kind van migranten-ouders. Dat kind heeft minder kansen op een succesvol leven.

Wanneer u mijn opvatting over dit onderwerp niet deelt, dan hoor ik daar graag uw argumenten bij. Misschien kunt u aantonen dat art. 23 de segregatie juist niet bevordert. Of misschien heeft u veel betere methoden om de segregatie in onderwijs en samenleving aan te pakken. Laat het mij alstublieft weten.

Wat in elk geval niet volstaat, is om steeds naar Cort van der Linden te verwijzen. Temeer omdat de werkelijkheid in Nederland sinds 1913 nogal sterk veranderd is. U probeert de indruk te wekken dat de liberalen in 1917 dolgelukkig waren met art. 23. Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van onze partij, heeft onlangs uiteengezet dat de ‘concessie inzake het onderwijs’ de liberalen in meerderheid pijn in het hart deed: ‘Tegenwoordig wekken sommige VVD’ers de indruk dat gron dwetsartikel 23 een liberale verworvenheid is, waaraan een goede VVD’er niet zou mogen tornen. De verdedigers van het grondwetsartikel in zijn huidige vorm hebben in ieder geval het historisch gelijk niet aan hun zijde.’

Partijpolitiek / Wiegel en Hirsi Ali komen niet tot elkaar Trouw 24 november 2005