Liberalisme betekent ruim baan voor bijzonder onderwijs

N.J. Ginjaar-Maas (VVD) - afkomstig uit: Reformatorisch Dagblad (2005-10-21)

Uit een interview met N.J. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van Onderwijs in de kabinetten Lubbers I en II, door Gerard Vroegindeweij.

[...]

Zeer ontstemd is de oud-politica over de suggestie van de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van de VVD, om het bijzonder onderwijs niet langer te subsidiëren. Ze wijst naar haar voorhoofd en zegt: "Schrijf maar op: te idioot voor woorden."

Als in het VVD-verkiezingsprogramma voor 2007 inderdaad komt te staan dat de overheid een eind moet maken aan de bekostiging van het bijzonder onderwijs, zal ze zeer serieus overwegen om haar stem niet uit te brengen op de VVD. Ze dempt haar stem: "Dat is voor mij niet eenvoudig, want ik ben vergroeid met het liberalisme. Als het zover zou komen, komt de vraag aan de orde op welke partij ik dan zou moeten stemmen. Ik weet het niet. Ik zal wel stemmen, want dat zie ik als een plicht en een voorrecht."

Ginjaar heeft hoop dat de suggestie van het wetenschappelijk instituut niet in het verkiezingsprogramma zal komen. "De Teldersstichting is de VVD niet. Veel andere VVD'ers denker er anders over. In het Liberaal Manifest, een soort grondwet voor de partij, staat dat het bijzonder onderwijs moet blijven. Dat manifest is dit voorjaar vastgesteld.."

Boos: "Ik vind het voorstel ten diepste niet liberaal. Voor mij betekent liberalisme in het onderwijs ruim baan voor het particulier initiatief en dus voor het bijzonder onderwijs. De staat moet allen zaken regelen die burgers niet kunnen of willen organiseren."

Zekerheid over de goede afloop heeft Ginjaar-Maas niet. "In de VV-fractie strijdt Hirsi Ali voor afschaffing van het bijzonder onderwijs. Zij heeft grote invloed, of beter gezegd: de fractie geeft haar te veel ruimte. Zij wil een politieke cultuur naar Frans model, waarbij overheid en religie helemaal niets met elkaar te maken hebben. Scheiding tussen kerk en staat is een groot goed, maar een streven waarbij de overheid haar handen terugtrekt van alles wat religieus is, dat is niet de maatschappij die mij voor ogen staat. Die past ook niet bij de Nederlandse situatie, waarbij minderheden, ook religieuze, een plek hebben in politiek en samenleving."

De oud-staatssecretaris begrijpt wel waarom sommingen uit haar partij tegenstander zijn van het bijzonder onderwijs. "Dat komt voort uit angst voor de islam. Maar angst is altijd een slechte raadgever. We moeten blijven geloven in de kracht van de democratie. Daarin gelden rechten en plichten. Een belangrijk recht is dat ouders eigen scholen mogen oprichten. Dat geldt voor rooms-katholieken, voor protestanten en voor ouders met een bepaalde pedagogische opvatting die een school willen stichten. Dat recht is er ook voor moslims. Ik zou niet weten waarom zij een uitzondering moeten vormen.

Behalve op de rechten is het ook goed om te wijzen op de plichten die het bijzonder onderwijs heeft. De overheid eist terecht van scholen dat het onderwijs deugdelijk en kwalitatief op niveau is. Daar moeten alle scholen aan voldoen, ook islamitische." Resoluut: "Als dat niet zo is, moet de overheid subsidiëring staken."

[...]