De grenzen van de open samenleving

Telderstichting (VVD) - (2005-10-06)

Het rapport De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief werd samengesteld door een werkgroep onder leiding van mr. J.G.C. Wiebenga. Het rapport is door de werkgroepsvoorzitter op 3 oktober 2005 gepresenteerd en toegelicht en werd aangeboden aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk.

Rapport "De grenzen van de open samenleving"

Diverse vragen komen in het rapport aan de orde:

  • Zijn meer economische migranten een oplossing voor de vergrijzing in Nederland?
  • Hoe liberaal is bijzonder onderwijs?
  • Hoe belangrijk is naturalisatie?
  • Wat is de rol van Europa in het Nederlandse migratiebeleid?
  • Moet een immigrant zijn eigen identiteit opgeven bij immigratie naar Nederland?

Onderwijs
Met betrekking tot het bijzonder onderwijs stelt het rapport: De overheid zou bijzonder onderwijs op religieuze grondslag niet meer moeten financieren. Publiek geld mag wel naar bijzondere scholen gaan waar "godsdienstneutraal" onderwijs wordt gegeven.

Voorzitter J. Wiebenga van de werkgroep die het rapport schreef, benadrukte bij de presentatie dat de stichting het bijzonder onderwijs niet onmogelijk wil maken. Maar er is volgens hem geen reden om het te bekostigen. De staat mag zich op grond van de scheiding van kerk en staat niet bezighouden met godsdienst, aldus de auteurs.

Ook stellen ze dat kennisvergaring en ontwikkeling van het kind het doel is van het onderwijssysteem en niet "de belangen van ouders of levensbeschouwelijke groepen". Bovendien gaan christelijke, joodse en moslimscholen "ten koste van de gewetensvrijheid van kinderen en ten koste van de integratie".

Zie ook: