VVD-leider Zalm beperkt ethische vrijheid scholen

G. Zalm (VVD) - afkomstig uit: Reformatorisch Dagblad (2002-12-17)

VVD-leider Gerrit Zalm

VVD-leider Zalm heeft de aanval ingezet op reformatorische scholen. Die mogen volgens hem hun leerlingen niet leren dat homofilie verdorven is of dat een vrouw geen bestuurlijke functies mag bekleden. Dat zegt Zalm deze week in een interview met het weekblad Nieuwe Revue.

Nog niet eerder heeft de VVD zich zo stellig uitgelaten over wat volgens haar het reformatorisch onderwijs wel of niet zou mogen leren. Zalm doet zijn uitspraken in het kader van de discussie over het islamitisch onderwijs, dat volgens velen de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving belemmert. Om het islamitisch onderwijs een betere bijdrage te laten leveren aan integratie moet desnoods artikel 23 van de Grondwet -het artikel waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd- worden aangepast, vindt Zalm. Voor alle scholen geldt volgens hem dat ze qua statuten, inrichting en praktijk van het onderwijs in overeenstemming moeten zijn met de in de Grondwet vastgelegde waarden en normen.

Die stellingname heeft ook voor het reformatorisch onderwijs consequenties, vindt de VVD-leider. Stel dat die christelijke jongelui te horen krijgen dat een vrouw niet mag stemmen, dat ze geen bestuurlijke functies mag bekleden, dat een homofiel ziek zou zijn of verdorven. Dan zou ik zeggen: dat soort dingen kunnen niet. En dus zou je dat dan net zo goed moeten aanpakken.