Formele bedreiding niet aan de orde

M. Burggraaf (Chr. Hogeschool Ede) - afkomstig uit: De Waarheidsvriend (2004-03-04)

De formele bedreiging voor de vrijheid van onderwijs is mijns inziens niet zo aan de orde. Radicale geluiden uit enkele islamitische scholen zouden een sterke bedreiging voor de vrijheid van onderwijs zijn. Veel zorgelijker vind ik echter dat er zoveel christelijke scholen zijn die hun identiteit niet waarmaken.

Ik wil genuanceerd spreken, als het gaat om verdere afkalving van het bijzonder onderwijs. Aan de ene kant gaat de teruggang van het christelijk onderwijs sinds de jaren zeventig nog door, aan de andere kant is er ook een tegenbeweging, waarin mensen weer bij de bron komen. Er zit nog steeds beweging in, al is het vanzelfsprekende dat je christelijke school heet en het daarom ook bent, weg.

De proefballon van een van de predikanten van de Gereformeerde Gemeenten om een waakhondcollege voor het reformatorisch onderwijs in het leven te roepen, vind ik prematuur. Ik ben niet zo bang dat de formele vrijheid van onderwijs in gevaar komt. Wanneer wij als scholen voor christelijk onderwijs kunnen aantonen dat we vanuit onze eigen levensbeschouwelijke uitgangspunten onderwijs geven, zie ik het bestaansrecht niet in gevaar komen. Maar daar gaat het dan wel om! In visitatierapporten met een oordeel van deskundigen over het onderwijs van de CHE wordt er nadrukkelijk naar gekeken of wij onze uitgangspunten gestalte geven. De overheid wil datje vanuit een duidelijke visie onderwijs geeft en waardeert dat ook. Als je uitwerkt waarvoor je staat, zie ik geen bedreigingen.

Ik ben in dit opzicht dankbaar dat het CDA na jaren weer in de regering zit. ik sluit niet uit dat men buiten het CDA om nog eens gaat tornen aan de formulering van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Dat moet niet uitgesloten worden. Maar of daarmee christelijk onderwijs onmogelijk wordt gemaakt, is iets anders. Zolang wij staan voor onze identiteit, geloof ik dat niet. Dat geeft de noodzaak van betrokkenheid en voorbede vanuit de gemeente voor het christelijk onderwijs overigens wel sterk aan. Docenten staan zeker in de voorhoede, in een frontlinie, in deze geseculariseerde samenleving.