VGS hekelt aanval Zalm op refo-scholen

H. Vos (VGS) - afkomstig uit: persbericht VGS (2002-12-18)

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), de besturenorganisatie voor het reformatorisch onderwijs, is diep teleurgesteld over de ongefundeerde aanval van VVD-lijsttrekker Zalm op het onderwijs.

Met zijn uitspraken in het weekblad Nieuwe Revue over het reformatorisch onderwijs geeft Zalm aan niet veel respect te hebben voor in de Grondwet verankerde rechtstatelijke normen zoals die van vrijheid van godsdienst, van vereniging en vergadering en van onderwijs. Immers, zijn betoog komt neer op een beperking van die vrijheden ten gunste van een nieuwe Zalmnorm, nl. die van het moeten integreren. Daarvoor mogen van Zalm wel enige fundamentele vrijheden worden ingeperkt. En dat allemaal naar aanleiding van een inspectierapport over het islamitisch onderwijs waarin twijfels worden uitgesproken over het gegeven onderwijs door zegge en schrijven 3 van de in totaal 7.000 basisscholen in Nederland. En daaronder zullen en moeten kennelijk 6.997 basisscholen lijden, ook al geven die al bijna een eeuw lang voortreffelijk onderwijs en leggen zij de medemens geen strobreed in de weg. Maar het hebben en uitdragen van duidelijke en voor alle mensen heilzame Bijbelse waarden en normen is in alle verkiezingsretoriek in de ban gedaan.

De VGS is uiteraard bereid te discussiŽren over onderwijs, met iedereen, maar dan wel graag vanuit een grondhouding van respect, zorgvuldigheid en tolerantie. Met de introductie in de verkiezingscampagne van deze integratienorm, lijken deze voor een goed functionerende samenleving essentiŽle waarden en sociale cohesie bevorderende normen ter discussie te worden gesteld. Misschien dat de in de laatste kabinetsperiode plaatsgevonden gebeurtenissen Zalm en sommige van zijn collega-lijsttrekkers wat in de war hebben gebracht. Dat is een verzachtende omstandigheid die de VGS graag onder ogen ziet. Daarom nodigt de VGS graag alle lijsttrekkers uit voor een bezoek aan de VGS om met elkaar op een waardige wijze te spreken over alle onderwijsthema's die politiek ťn onderwijsveld bezig houden.


Zie ook
Het artikel in het RD n.a.v. bovenstaand persbericht.