SP wil ontmoeting vóór onderwijsvrijheid

F. Vergeer (SP) - afkomstig uit: Nederlands Dagblad (2005-03-05)

SP-Kamerlid mw. F. Vergeer, niet bepaald voorstander van gesloten scholen omdat daar geen ontmoeting tussen culturen plaatsvindt, stelt: "Scholen die geen consequent toelatingsbeleid voeren, komen in de problemen."

In de onderwijsvrijheid op grond van artikel 23 staat het aanbiedingsrecht van onderwijs centraal, niet het recht dat ouders hun kind naar elke school mogen sturen. Juist om die reden heeft SP-Kamerlid Vergeer bezwaar tegen artikel 23. "Als een school bepaalde kinderen mag weigeren, belemmert dit artikel juist de vrije schoolkeuze."

De SP heeft het voorstel gelanceerd om de bekostiging van gesloten, orthodoxe scholen op termijn stop te zetten.

Daarnaast is er ondertussen o.a. in Rotterdam nu ook een 'zwarte vlucht': allochtone ouders willen niet dat hun kinderen op een school zitten zonder Nederlandse kinderen. Tramladingen vol allochtone leerlingen gaan nu naar scholen in 'witte' wijken. Geen verkeerde ontwikkeling, vindt SP'er Vergeer, die hamert op de ontmoeting op school tussen verschillende groepen. "Misschien lost zich het probleem zo op termijn vanzelf op."