Geloven in bange tijden

L.M.P. Scholten (Gereformeerde Gemeente in Nederland) - afkomstig uit: Nederlands Dagblad (2004-03-06)

Fragmenten uit een interview.

"Jarenlang hebben we onszelf wijs gemaakt dat we in een christelijk land woonden met een stabiele, veilige structuur. De dijken zijn doorgebroken en de tolerantie neemt af. Elke keer als ik lees over een verbod op hoofddoekjes, denk ik aan de lange rokken. Er is een crisis ontstaan in de verhouding met de islam in Nederland. Hoe die afloopt, is niet te voorspellen. Berg je voor de verlichte geesten die net als in Frankrijk alle uitingen van religie willen weren uit het publieke leven. Die telkens wanneer de islamiet iets ontzegd wordt, consequent een lijn doortrekken naar de 'streng-orthodoxen'. Wat dat betreft is de VVD, onder de tegenwoordige Somalische invloed, gevaarlijker dan de PvdA."

Of zal het zo'n vaart niet lopen?

"Er is de laatste jaren in sneltreinvaart iets veranderd. Decennialang is niet gesproken over artikel 23 en de vrijheid van onderwijs. Nu gebeurt dat wel, en onverbloemd. Denk niet te makkelijk dat het CDA een stevige dijk is op dit punt. Die kan ineens verdwenen zijn."

Scholten maakt zich niet zo druk over de islam als 'het grote gevaar voor christelijk Nederland'. De verwereldlijking is vele malen bedreigender, meent hij. Net zo goed voor zijn eigen kring, waar radio en televisie redelijk buiten de deur konden worden gehouden, maar ontwikkelingen op het gebied van computer en andere media nu niet meer te stuiten zijn.

Hij is bang voor wat God zal laten gebeuren: "Onze reformatorische gezindte is er helemaal op gebaseerd dat de kinderen in eigen kring onderwijs krijgen. Stel dat de discussie over artikel 23 ertoe leidt dat de overheid dat niet meer betaalt, hoe zullen we dat dan opvangen? Nemen we het stoer voor eigen rekening? Ik zie dat in de praktijk niet meer gebeuren en denk bovendien dat de heethoofden in dit land zelfs dat onmogelijk zullen willen maken. Er is alle reden voor pessimisme over de reformatorischen en andere christenen."