Nu is het zaak de krachten te bundelen

I.A. Kole (Gereformeerde Gemeente) - afkomstig uit: Reformatorisch Dagblad (2004-01-31)

De afgelopen weken heeft het levensbeschouwelijk onderwijs, ook in het RD, veel aandacht gekregen. We moeten niet in paniek raken, en zorgen dat we niet allemaal rond 'de patiŽnt' drentelen. Zodat we elkaar in de weg lopen en het ene advies over het andere rolt. En er helemaal niets gebeurtl We moeten nu hart en hoofd erbij houden en zorgen dat we niet allemaal aan hetzelfde werken.

We hebben uit Gods hand een groot geschenk gekregen: vrijheid van onderwijs. Zodat we onze kinderen, ook in het onderwijs, vanuit dezelfde levensvisie (als in gezin en kerk), die gegrond is op Schrift en belijdenis, voor kunnen bereiden op een plaats in de multiculturele samenleving, waarin de bijbelgetrouwe christenen een minderheid vormen.

Dat vraagt van alle betrokken partijen in het onderwijs optimale inzet, zodat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt, de vaardigheden geleerd worden en de persoonlijke vorming,veel aandacht krijgt. Daar staan we, toch voor?! Dat mag gezien en ervaren worden.

Bij die vorming hoort ook veel aandacht voor de verschillende religies en hun cultuur, zodat er aandacht voor de andere mede-Nederlanders is en we weten wat onze houding moet zijn.

Van belang is dat er een kleine sectie gevormd wordt met vertegenwoordigers van het bijbelgetrouwe protestants-christelijke, reformatorische en gereformeerde (vrijgemaakte) onderwijs en mogelijk ook direct of indirect van het evangelisch onderwijs. Die sectie, geen aparte instelling, maar aan iets bestaands (bv. platform voor waarden en normen, sectie onderwijs) ophangen, heeft de opdracht om de vinger aan de pols te houden, extern en intern, zodat op de juiste tijd en wijze op allerlei podia (in allerlei media) de stem van 'ons onderwijs' gehoord wordt.

Nu is het zaak om de krachten te bundelen en te zorgen dat we gezamenlijk voor onze zaak staan en ons niet in de hoek laten drukken: We hebben het Woord voor de wereld! Laten we daar met onze leerlingen door genade toch uit leven (Matt. 5:13-16). Woorden wekken, voorbeelden trekken.

Drs. I. A Kole, Pr. Bernhardstraat 36, 2825 BE Berkenwoude