Katholiek onderwijs onderscheid zich door inspiratie

28 september 2006

'Inspiratie maakt verschil' luidt het motto van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Wat houdt die inspiratie concreet in op katholieke scholen anno 2006? Welke praktijken en personen zijn inspirerend? Wat hebben katholieke scholen te bieden aan religieuze en levensbeschouwelijke oriëntatie en hoe denken ouders en leerlingen daar over? Sluiten aanbod en vraag voldoende op elkaar aan? En als dat (niet) zo is, hoe komt dat dan?

Ter gelegenheid van 40 jaar NKSR 'nieuwe stijl' heeft de NKSR de Radboud Universiteit de opdracht gegeven voor empirisch onderzoek naar inspirerende praktijken en inspirerend leiderschap op katholieke en interconfessionele scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Donderdag 28 september 2006 sprak Thijs van den Brink in het radioprogramma de Ochtenden met Barthel Jansen, voorzitter van de NKSR over het onderzoek.

Dhr. Jansen geeft aan dat het in het onderzoek vooral gaat om de inspiratie op, rond en in katholieke scholen. Dat maakt verschil met andere scholen. De cijfers in het onderzoek geven aan dat 2/3 van de ouders en leraren zich katholiek voelt. Het is volgens Jansen onverwacht dat 2/3 van de leraren en ouders zich bekennen tot de katholieke geloofsgemeenschap. Deze ouders kiezen ook bewust voor het katholieke onderwijs.
"Eén van de dingen die aandacht verdienen is dat het katholiek zijn niet meer samenvalt met kerkelijkheid in de institutionele zin. De school is niet meer van de kerk. De echte zuilschool bestaat niet meer. De katholieke school staat open voor allemaal. Dan moet je nadenken over het aanbod in het onderwijs, zonder afbreuk te doen aan de traditie, maar wel serieus rekening te houden met de leerlingen die je accepteert."

Hulpbisschop Everard de Jong van Roermond, onderwijswoordvoerder van de katholieke kerk in Nederland: "De resultaten van het onderzoek zijn een uitdaging om een nieuwe manier te zoeken om de katholieke waarden een plaats te geven in het onderwijs. Maar het belangrijkste is bidden voor het katholieke onderwijs."
Jansen ziet in de huidige onderwijsontwikkelingen ook nieuwe kansen: "De teneur in het onderwijs is om weer meer aandacht te besteden aan inhouden. Dat biedt kansen voor een vak als godsdienst/levensbeschouwing. Leerlingen vinden dit zelf ook. Vakkennis vinden zij belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat een katholieke school duidelijk is over zijn visie en missie."

Zie ook

> Terug naar het nieuwsoverzicht <